Konec objížďkám. Mezi Rtyní a Hronovem už slouží řidičům opravená vozovka i most

1. 12. 2014

Po nové silnici se od prosince projedou řidiči mezi Rtyní a Hronovem. Silnice druhé třídy a tamní most se dočkaly rozsáhlé rekonstrukce, která byla, co se nákladů týče, jednou z největších letošních krajských investic. Modernizace vozovky a mostu stála více než 50 milionů korun a byla financována z Regionálního operačního programu Severovýchod.

Konec objížďkám. Mezi Rtyní a Hronovem už slouží řidičům opravená vozovka i most

Rekonstrukce silnice včetně mostu běžela od 31. března letošního roku. Za tu dobu se opravil úsek dlouhý přes tři kilometry, a to celkem za 53 milionů korun. Jednalo se o velmi nákladnou rekonstrukci, kdy se musela položit zcela nové vozovka. Nutná byla i oprava mostu, který byl ve velmi špatném stavu. Nová mostní konstrukce byla navržena jako monolitický železobetonový rám o rozpětí téměř pěti metrů,“ řekl náměstek hejtmana Karel Janeček, který má na starosti oblast dopravy.

Silnice prošla rekonstrukcí v celém průtahu Zbečníkem a v úseku od železničního přejezdu po křižovatku se silnicí II/303 v Hronově. Oprava byla rozdělena na čtyři etapy. Po odfrézování živičných vrstev a odtěžení žulových kostek byla provedena výstavba nové kanalizace investorem VaK Náchod a.s. Následně byla vybudována nová konstrukce vozovky, včetně výškového a prostorového uspořádání v celém průtahu Zbečníkem. Součástí stavby byla i výstavba nového mostu. Dále bylo obnoveno odvodnění, opěrné zdi i vodorovné a svislé dopravní značení. Svou funkci budou nyní lépe plnit i prohloubené příkopy podél cesty.

Královéhradecký kraj se stará o zhruba 3300 kilometrů silnic druhé a třetí třídy. Do oblasti dopravy každoročně investuje stovky milionů korun. Z evropských finančních zdrojů již získal kraj na modernizaci své silniční sítě zhruba dvě miliardy a s podobnou částkou počítá i na příští programovací období.

Fotogalerie