Jak ušetřit peníze? Přijďte na seminář o energetických úsporách

26. 2. 2018

Eurocentrum Hradec Králové v březnu pořádá seminář pro žadatele k Energetickým úsporám. Organizátoři zde představí možnosti spolufinancování různých projektů, které nabízí evropské a národní programy v oblasti energetických úspor.

Seminář pro žadatele k Energetickým úsporám se bude konat v úterý 6. března od 9:30 do 14:00 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Možnosti spolufinancování z evropských a národních programů představí zástupci z Ministerstva průmyslu a obchodu, Státního fondu životního prostředí, Státního fondu rozvoje bydlení a další.

Program semináře bude rozdělen na dvě části. Během dopoledne se účastníci mohou dozvědět bližší informace o evropských programech: OP ŽP – Kotlíkové dotace, OP ŽP – Energetické úspory veřejných budov, OP PIK - Zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru a IROP - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.

Druhá část programu se bude věnovat národním programům EFEKT a Úspory energie s rozumem, Nová zelená úsporám a Dešťovka a Program Panel 2013+.

Svoji účast na semináři prosím potvrďte do 27. února, a to buď na email: hana.dolezalova@mmr.cz, nebo pomocí webového formuláře.

Soubory ke stažení