Hradecké putování po evropských projektech sklidilo u veřejnosti velký úspěch

3. 8. 2020

Koncem července proběhlo v Hradci Králové putování po evropských projektech. Veřejnost měla možnost se seznámit se zajímavostmi a historií některých památek, které nedávno prošly revitalizací z evropských fondů.

„Zvolená forma putování, kdy se prolíná historický výklad s informacemi o realizovaných projektech, přibližuje poutavou formou skutečnost, jak velké finanční prostředky z evropských zdrojů již byly vynaloženy na revitalizaci a rozvoj měst a obcí v našem kraji,“ uvedl radní Pavel Hečko odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů, dotací a cestovního ruchu.

Průvodce zároveň představil veřejnosti objekty a místa, revitalizovaná z evropských, případně jiných dotačních prostředků. Jedná se například o Bistro u dvou přátel, kde občerstvením pro dodání potřebné energie a předáním tiskových materiálů o městě bylo putování zahájeno, Bílá věž, Dům U Špuláků, Galerie moderního umění, Terasy Karla Otčenáška, lávka před řeku Orlici u pevnostního koridoru, Gymnázium J. K. Tyla, náplavka a Muzeum východních Čech.

Akce proběhla ve spolupráci Eurocentra Hradec Králové a Královéhradeckého kraje.