VIDEO: ESÚS NOVUM: Nová forma přeshraniční spolupráce byla dnes oficiálně stvrzena podpisy na Sněžce

15. 9. 2015

Novou dimenzi česko-polské přeshraniční spolupráce, to nabízí vznik Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM. Jeho základní dokumenty byly dnes všemi partnery slavnostně podepsány na symbolickém česko-polském hraničním bodu, na Sněžce.

ESÚS NOVUM: Nová forma přeshraniční spolupráce byla dnes oficiálně stvrzena podpisy na Sněžce
V Evropském seskupení pro územní spolupráci vidíme novou možnost uskutečňování další přeshraniční regionální spolupráce. Chceme se zaměřit na dopravní infrastrukturu, oblast vzdělávání, bezpečnosti, ale i prosazování zájmů regionů na vládní úrovni,“ popsal přínos seskupení Novum hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. „Tato právní forma představuje novinku v tom smyslu, že seskupení regionálních a místních orgánů z různých členských států nevyžaduje podepsání mezinárodní dohody a nemusí být ani ratifikováno v národních parlamentech,“ doplnil hejtman Franc.

Slavnostní podpis na základní dokumenty (Stanovy a Úmluva) připojilo devět partnerů – budoucích členů ESÚS NOVUM. Jsou to kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Liberecký, Dolnoslezské vojvodství a české i polské části Euroregionu Glacensis a Euroregionu Nisa.

Hlavní sídlo nového Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM bude v polské Jelení Hoře, kde bylo také v říjnu 2011 podepsáno prvotní Prohlášení o záměru. Vrcholným orgánem ESÚS je Valné shromáždění, které se poprvé sejde zhruba v polovině října. Na svém zasedání pak bude volit užší vedení.

Královéhradecký kraj bude mít v nově vzniklém seskupení významnou roli, a to díky nejdelší hranici se sousedním Polskem v délce 208 kilometrů. Na základě toho bude ročně přispívat za českou stranu nejvyšší částkou – 19, 9 tisíc eur. Celkové roční náklady na provozní výdaje ESÚS NOVUM budou 120 tisíc eur.

V oblasti přeshraniční spolupráce patří Královéhradecký kraj dlouhodobě k jednoznačně nejúspěšnějším žadatelům v rámci česko-polského podporovaného území,“ vyzdvihl přeshraniční spolupráci hejtman Franc s tím, že v rámci dobíhajícího Operačního programu ČR – PR 2007 – 2013 bylo podpořeno 420 projektů a mikroprojektů s účastí subjektů z KHK, na které byla přidělena evropská dotace téměř 2,4 miliardy korun. I tento fakt přispěl k tomu, že uvedený program patří mezi dva nejúspěšnější v rámci všech 60 evropských přeshraničních programů.