Centrum Orion získalo ocenění za nadstandardní kvalitu poskytovaných sociálních služeb

30. 11. 2022

Nezisková organizace Centrum Orion z Rychnova nad Kněžnou, která pomáhá dětem i dospělým osobám s postižením a jejich rodinám, převzala v Praze od zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ocenění v Programu dobrovolného rámce hodnocení kvality sociálních služeb.

Centrum Orion získalo ocenění za nadstandartní kvalitu poskytovaných sociálních služeb

Program dobrovolného rámce hodnocení kvality sociálních služeb je ministerský motivační program, který upravuje oblast nadstandardní kvality – tedy nad rámec zákonem definovaných povinností poskytovatelů sociálních služeb. Jeho cílem je podpora rozvoje těch poskytovatelů, kteří se zvyšováním kvality a efektivity služeb aktivně a systémově zabývají a uspěje v něm pouze ten poskytovatel, který své služby již nyní poskytuje v nadstandardní kvalitě.

„Děkuji všem pracovníkům Centra Orion za jejich práci, o jejíž profesionalitě jsme neměli pochyb. Nyní tyto kvality potvrdili odborníci z ministerstva práce a sociálních věcí a tím zařadili centrum mezi nejlépe procesně fungující organizace u nás. Věřím, že spokojení jsou i klienti Orionu,“ uvedla náměstkyně pro oblast sociálních věcí Martina Berdychová.

Mezi nejsilnější stránky Centra Orion patří podle hodnotitelů jeho výrazná orientace na klienty a schopnost flexibilně pro ně zajišťovat na míru šité a vysoce inovativní služby nebo metody práce. Poskytované služby jsou šité na míru potřebám konkrétních klientů a služba k jejich zajištění dokáže poskytovat odpovídající individualizovanou podporu. A to i díky sbírání dat o využití služby a propracovanému systému prolínání asistentů mezi službou centrum denních služeb a osobní asistencí, což maximalizuje efekt využití jejich pracovního času ve prospěch poskytování sociálních služeb.

Zapojování do nových projektů, přijímání nových výzev, hledání inspirace v okolním světě jsou v Centru Orion patrné. Organizace nemá strach z nových věcí, naopak si uvědomuje, že pestrost v nabídce služeb a aktivit je jediná cesta, jak udržet pozornost a zájem jejich klientů. Pracovníci změny v této oblasti vítají, nejzřetelněji se projevuje systém učení a vzdělávání v organizaci v oblasti zaangažovanosti zaměstnanců do vlastního rozvoje. Role „specialistů – terapeutů“ ve vybrané oblasti je skvělým nástrojem k ní.

Místní šetření také jednoznačně prokázalo, že „orioňácká“ atmosféra je ve službě a organizaci jako takové všudypřítomná a cíleně a dlouhodobě budovaná. Přispívá k tomu velmi propracované a provázané PR organizace, budované vztahy mezi zaměstnanci, klienty a jejich rodinami, veřejností apod. Vedení organizace vytváření optimální organizační kultury podporuje a sdílí ji napříč celou organizací / službami. Výsledkem je profesionálně vystupující (a dovnitř i ven fungující) organizace, která je ve svém působišti známá, vnímaná všemi zainteresovanými stranami jako férová, kvalitní, inspirativní a jako nositel dobré praxe a inovací.

„Na získané ocenění jsme velmi hrdi, zároveň je pro nás zavazující do budoucna. I nadále chceme nejen sociální služby, ale také další podporu našich klientů i jejich pečujících rodin poskytovat co nejkvalitněji a tak, abychom umožnili osobám s postižením co nejdéle vyrůstat ve svém přirozeném prostředí a s potřebnou podporou celé rodiny. Organizací poskytující služby v nadstavbové kvalitě můžeme být i díky zájmu o Centrum Orion, vstřícnosti Královéhradeckého kraje, měst, obcí i dalších partnerů k našim záměrům a jejich podpoře. Díky vzájemné spolupráci, která je na vysoké úrovni a které si velmi vážíme, je náš úspěch i vaším úspěchem,“ uvedli zástupci Centra Orion.

Co je homesharing

Centrum Orion poskytuje takzvanou službu homesharing, což je forma odlehčovacího pobytu založená na komunitní pomoci. Umožňuje pravidelný pobyt dítěte s postižením v domácnosti tzv. hostitele, o které hostitel pečuje stejně jako o člena své rodiny. Jedinečnost homesharingu spočívá v tom, že hostitel a jeho rodina poskytuje dítěti s postižením podporu přímo ve vlastní domácnosti. A zároveň, protože hostitel pečuje v jednu chvíli právě jen o jedno dítě, dokáže vyjít vstříc jeho individuálním potřebám.

Hlavním cílem je pomoci rodičům v jejich náročné péči, poskytnout jim volný čas na odpočinek a regeneraci sil, umožnit jim věnovat se dalším svým dětem, sobě navzájem či dalším aktivitám, na které není z důvodu péče o dítě čas ani prostor. Dítě s postižením je pak prostřednictvím homesharingu podporováno v samostatnosti, navazuje nové sociální vztahy, zlepšuje se adaptabilita na nové prostředí i jeho tolerance ke změnám, pomáhá zprostředkovat dětem s postižením nové zážitky, snižuje jejich závislost na rodičích.

Homesharing je ale přínosný i pro druhou stranu – díky hostitelství získávají hostitelé nové zážitky a zkušenosti a prostřednictvím dítěte s postižením také jiný pohled na svět.

Homesharing je založen na vztazích a vzájemné důvěře. Všichni hostitelé zapojení do projektu procházejí výběrem a přípravou a budou mít oporu v pracovních Centra Orion. Stejnou podporu mají i pečující rodiny. Pracovníci Centra Orion najdou vhodné hostitele ke konkrétním pečujícím rodinám a provázejí je celým procesem výběru, při vzájemném propojování i v samotném průběhu služby.