Bezpečnostní rada Královéhradeckého kraje zhodnotila uplynulé období

13. 6. 2021 Autor: Martina Svatoňová

V sídle krajského úřadu zasedala Bezpečnostní rada Královéhradeckého kraje. Pod vedením hejtmana Martina Červíčka ředitelé jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, ředitel hradecké fakultní nemocnice a krajské hygieny vyhodnotili dosavadní průběh epidemie v Královéhradeckém kraji a projednali nastavení a rozsah další spolupráce jednotlivých složek při obdobném typu krizových situací v regionu.

„Krizová situace se zvládla především díky našim zdravotníkům, ale samozřejmě i díky fungujícímu integrovanému záchrannému systému a ostatním složkám, které se podílely na krizovém řízení v této dlouhodobé mimořádné situaci, která trvala od října do konce března. Zhodnotili jsme i průběh očkování, díky nastavenému systému, správnému řízení a nemocnicím, jsme dnes třetí nejproočkovanější kraj v přepočtu na tisíc obyvatel. Za to si všichni zaslouží velké poděkování,“ řekl hejtman kraje Martin Červíček.

Bezpečnostní rada jednala o přípravě na případné zhoršení epidemické situace, na funkčnosti zdravotnického systému a krizového řízení jednotlivých složek. Do konce června složky IZS a další zainteresované subjekty na základě nabytých zkušeností vyhodnotí komplikace, které zaznamenaly v činnosti zdravotnictví, hygienické služby a integrovaného záchranného systému, ale i z krizového řízení z úrovně kraje, obcí a měst.

Bezpečnostní rada kraje v rámci pracovních jednání bude nad tématy diskutovat v průběhu léta, aby všechny podklady byly připraveny na další oficiální zasedání, které je předběžně naplánováno na září.

„Na jednáních se budeme věnovat opatřením, která chceme přijmout, abychom byli připraveni na jakoukoliv změnu ve vývoji epidemie, případně požadavcích na nové očkování. Budu usilovat, aby se personálně posílila hygienická služba, a také jednat o tom, zda potřebujeme navýšit finanční prostředky na technické a materiální vybavení, či například připravit smlouvy o spolupráci se školami. Zaktualizujeme plány zdravotní péče a postupy v koordinaci, budeme se připravovat na další plošné testování, které souvisí s vybavením laboratoří. V návaznosti na testování chceme také účinnější způsob trasování s regionálním zaměřením a mnoho dalších věcí, které považujeme důležité na základě vyhodnocení situace z let 2020 a 2021,“ doplnil hejtman Červíček.

Bezpečnostní rada kraje je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace. Má nejvýše deset členů, jejím předsedou je hejtman kraje, který jmenuje ostatní členy.

Fotogalerie