Webové stránky měst a obcí opět soutěží o Zlatý erb

6. 4. 2021

Královéhradecký kraj ve spolupráci se spolkem Český zavináč vyhlašuje krajské kolo 23. ročníku soutěže Zlatý erb (http://zlatyerb.cz). Uzávěrka příjmu přihlášek je stanovena na 23. 4. 2021.

Smysl soutěže Zlatý erb spočívá nejen ve vlastním srovnání webů měst a obcí, ale jejich webmasterům a provozovatelům poskytuje také užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování. Cílem soutěže je podpořit a motivovat úřady ke zlepšování komunikace s občany i prostřednictvím webových stránek a elektronických služeb. Nedílnou součástí soutěže je i seznámení s aktuálními legislativními změnami, např. vyhláška č. 442/2006 Sb. byla v prosinci roku 2020 nahrazena novou vyhláškou č. 510/2020 Sb.

Soutěž je organizována v krajských kolech a v navazujícím celostátním kole. Kraje sestavují odbornou porotu, která hodnotí webové stránky a elektronické služby svých měst a obcí. Veškeré další informace jsou uvedeny v Propozicích soutěže (k dispozici na www.zlatyerb.cz).

Webové stránky měst a obcí opět soutěží o Zlatý erb

Účast v soutěži je pro města a obce zdarma.

Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategoriích:

  • a) nejlepší webové stránky města
  • b) nejlepší webové stránky obce
  • c) Smart City a nejlepší elektronická služba

V celostátním kole bude udělena také Cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci. Mimo měst a obcí mohou soutěžit i kraje, organizace turistického managementu a turistické atraktivity (hrady a zámky, volnočasové areály, muzea,…).

Jak se soutěže zúčastnit?

Krajského kola soutěže Zlatý erb se mohou zúčastnit města a obce kraje se svými oficiálními webovými stránkami, elektronickými službami a turistickými webovými prezentacemi. Formulář přihlášky do soutěže je k dispozici na webové stránce soutěže www.zlatyerb.cz.

Uzávěrka příjmu přihlášek je stanovena na 23. 4. 2021, porota zahájí své hodnocení 26. 4. 2021.

O slavnostním vyhlášení vítězů krajského kola soutěže Zlatý erb budeme informovat.

Více informací podá za Krajský úřad Královéhradeckého kraje Iva Hejnyšová (e-mail: ihejnysova@kr-kralovehradecky.cz, tel.: 495 817 147), případně koordinátor soutěže Mgr. Jitka Hajžmanová, hajzmanova@zlatyerb.cz.