Upozornění pro občany

22. 9. 2017 Autor: Oddělení vnitřní správy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje upozorňuje občany, že ve dnech 26.09.2017 a 27.09.2017 bude provoz na úseku matriky a státního občanství oddělení vnitřní správy omezen.

Nebude prováděno především vyšší ověření matričních dokladů pro použití v cizině. Informace k podání žádosti o udělení státního občanství ČR budou poskytovány. Omezení úseku je plánováno z důvodu účasti příslušných zaměstnankyň zabezpečujících tuto agendu na metodické poradě Ministerstva vnitra.