Nejlepší internetové stránky měst a obcí v kraji budeme znát už příští týden

3. 3. 2009 Autor: Petr Vinklář

Krajské kolo celostátní soutěže Zlatý erb se oficiálně uzavře příští úterý 10. března. Slavnostní ceremoniál, který proběhne na půdě Královéhradeckého kraje v hradeckém Regiocentru Nový pivovar, prozradí vítěze dnes již tradičního klání o nejlepších internetových stránek měst a obcí Královéhradeckého kraje.

Mezi finalisty krajského kola postoupila tato města a obce (uvedeno abecedně bez rozdělení do kategorií):

 • Chlumec nad Cidlinou,
 • Jičin
 • Kostelec nad Orlicí
 • Lovčice
 • Mokré
 • Nový Hrádek
 • Žacléř

Vítězové jednotlivých kategorií postoupí do celostátního kola, které bude vyhodnoceno na konferenci ISSS dne 6. 4. 2009 v Hradci Králové.

Další podrobnosti, složení poroty a podrobný výpis bodů členů poroty budou zveřejněny po slavnostním ceremoniálu na stránkách soutěže v sekci krajského kola.

Co je soutěž Zlatý erb?
Zlatý erb je soutěží o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky. V roce 2009 byl vyhlášen 11. ročník soutěže. Podrobnosti naleznete na webu http://zlatyerb.obce.cz.

Soutěž vyhlašuje Sdružení Zlatý erb. Osobní záštitu nad soutěží převzal náměstek ministra vnitra Mgr. Zdeněk Zajíček. Nad cenou o nejlepší elektronickou službu převzal osobní záštitu prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. František Dohnal. Krajská kola vyhlašují kraje ČR. Soutěž je pořádána pod záštitou Asociace krajů ČR a ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, sdružením Český zavináč, Svazem měst a obcí ČR, portálem Města a obce online a konferencí ISSS. Soutěž je součástí iniciativ v rámci kampaně Březen - měsíc Internetu.

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky. Zlatý erb byl oceněn jako finalista světové soutěže Stockholm Challenge Award.

Soutěž je organizována v krajských a v navazujícím celostátním kole. Předsedou celostátní poroty je Ing. Tomáš Holenda, MV ČR. Obce kraje, které nevyhlásí své krajské kolo, hodnotí tzv. Malá porota pod vedením Ing. Jiřího Benedikta.

Počty soutěžících každým rokem rostou. Do letošního ročníku se přihlásilo ze všech krajů rekordních 600 soutěžních webů služeb a turistických prezentací.

Novinkou ročníku 2009 je zejména zpřísnění kritéria hodnocení povinně zveřejňovaných informací navržených Otevřenou společností, o.p.s. a panem Oldřichem Kužílkem. Podle nové legislativy byl upraven i test bezbariérové přístupnosti TyfloCentrem Brno, o.p.s., RNDr. Hanou Bubeníčkovou a Mgr. Radkem Pavlíčkem.

Děkujeme sponzorům hlavních cen soutěže, společnostem Microsoft, Olympus a Velebný & Fam za trvalou podporu.

Soutěží se ve třech kategoriích:

 • nejlepší webové stránky města (včetně magistrátů, městských částí a obvodů. V hl. m. Praze webové stránky městských částí pověřených výkonem státní správy, tj. Praha 1 - 22)
 • nejlepší webové stránky obce (včetně městysů. V hl. m. Praze webové stránky ostatních městských částí)
 • nejlepší elektronická služba

Podobně jako v minulých ročnících se i letos porotci specializují na hodnocení vybraných kritérií podle své odbornosti. V krajských kolech se hodnotila kritéria:

 • Povinné informace – zkrácený test
 • Úřední deska
 • Doporučené informace
 • Ovládání webu, navigace a přehlednost stránky
 • Výtvarné zpracování
 • Bezbariérová přístupnost – zkrácený test

Kraj může udělit i Cenu veřejnosti, příp. i další zvláštní ceny.

Na celostátní úrovni na konferenci ISSS v Hradci Králové se opět budou vyhlašovat i zvláštní ceny za bezbariérový přístup, zvláštní cena za nejlepší turistickou prezentaci a zvl. cena pro web kraje.

Zlatý erb se prokázal jako účinný nástroj zvyšování kvality webů našich měst a obcí.

Ceny vítězům věnují partneři krajského kola

logo AG COM Smiřice Dell Computer, spol. s r.o.
AG COM, Smiřice Dell Computer, spol. s r.o., Praha
 
Logo Hydrosoft Veleslavín Macron Software, spol. s r.o.
Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., Praha Macron Software, spol. s r.o.
 
Servodata a.s. Software602 a. s.
Servodata a.s., Praha Software602 a. s.
 
Logo T-mapy, spol. s r.o.
T - MAPY, spol. s r.o., Hradec Králové