Integrovaný záchranný systém

9. 6. 2021

Policie

Seznam služeben Policie ČR v Královéhradeckém kraji.

XLSX CSV GEOJSON SHP zdroj Datum aktualizace
KHK*) 08. 06. 2021

*) KHK = Královéhradecký kraj

Popis dat:

 • FID - jedinečný identifikátor
 • LAU1_KOD - kód okresu sídla služebny
 • OKRES_NAZ - název okresu sídla služebny
 • OBVOD - název obvodního oddělení / policejní stanice
 • ULICE
 • CP - číslo popisné
 • OBEC
 • PSC - poštovní směrovací číslo
 • WKT - formát zápisu vektorové geometrie
 • GPS - souřadnice systému GPS
 • TELEFON - telefonní číslo služebny / stanice
 • FAX - faxové číslo služebny / stanice
 • EMAIL - kontaktní e-mail služebny / stanice
 • LON
 • LAT

Stanice a pracoviště HZS

Seznam pracovišť Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

XLSX CSV GEOJSON SHP zdroj Datum aktualizace
KHK*) 08. 06. 2021

*) KHK = Královéhradecký kraj

Popis dat:

 • FID - jedinečný identifikátor
 • LAU1_KOD - kód okresu sídla pracoviště
 • OKRES_NAZE - název okresu sídla pracoviště
 • DRUH_PRACO - druh pracoviště HZS
 • TYP_STANIC - typ stanice HZS
 • ULICE
 • CP - číslo popisné
 • OBEC
 • PSC - poštovní směrovací číslo
 • WKT - formát zápisu vektorové geometrie
 • GPS - souřadnice systému GPS
 • TELEFON - telefonní číslo stanice
 • EMAIL - kontaktní e-mail stanice
 • LON
 • LAT

Výjezdové základny ZZS

Seznam výjezdových skupin ZZS (Zdravotnické záchranné služby) Královéhradeckého kraje podle oblasti plošného pokrytí.

XLSX CSV GEOJSON SHP zdroj Datum aktualizace
KHK*) 08. 06. 2021

*) KHK = Královéhradecký kraj

Popis dat:

 • FID - jedinečný identifikátor
 • OBLAST - oblast plošného pokrytí kraje výjezdovými skupinami ZZS Královéhradeckého kraje
 • VYJ_ZAKLAD - název výjezdové základny
 • ULICE
 • CP - číslo popisné
 • KOD_OBEC - kód obce sídla výjezdové základny ZZS dle RÚIAN
 • OBEC - název obce sídla výjezdové základny ZZS
 • PSC - poštovní směrovací číslo
 • WKT - formát zápisu vektorové geometrie
 • LON
 • LAT