Záplavové území významného vodního toku Zlatý potok, návrh na vymezení – zveřejnění podkladů

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Stanovení záplavového území významného vodního toku Zlatý potok je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: 37/ZP/2017. Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky.

Mapové podklady a technická zpráva obsahující i psaný podélný profil pro nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Zlatý potok v ř. km 5,516 až 12,267 a to na území obcí: Semechnice a Opočno.

Soubory ke stažení