Záplavové území významného vodního toku Úbislavický potok, návrh na stanovení záplavového území v ř. km 8,5 - 14

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Záplavové území významného vodního toku Úbislavický potok, návrh na stanovení záplavového území v ř. km 8,5 - 14 na katastrálním území: Lužany u Jičína, Dřevěnice, Stav, Úbislavice, Úlibice

Krajský úřad Královéhradeckého kraje obdržel žádost od Povodí Labe, státní podnik, na stanovení záplavového území významného vodního toku Labe.

Na základě uvedeného Krajský úřad Královéhradeckého kraje zveřejňuje mapové podklady pro stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Úbislavický potok v ř. km 8,5 – 14, na území obcí Úlibice, Úbislavice a Lužany.

Stanovení záplavového území (včetně provádění jeho změn) významného vodního toku Úbislavický potok je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK- 33587/ZP/2018. Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zainteresovaní mají zároveň možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky.

Soubory ke stažení