Stanovení záplavového území významného vodního toku Ličná na území obcí Bernartice a Lampertice, ř. km 12,00 až 15,55

2. 7. 2021 Autor: Eva Valterová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje obdržel žádost od Povodí Labe, státní podnik, na stanovení záplavového území významného vodního toku Ličná na území obcí Bernartice a Lampertice, ř. km 12,00 až 15,55.

Na základě uvedeného Krajský úřad Královéhradeckého kraje zveřejňuje podklady pro stanovení plošného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Ličná na území obcí Bernartice a Lampertice, ř. km 12,00 až 15,55 .

Stanovení záplavového území (včetně provádění jeho změn) významného vodního toku, tedy i vodního toku Ličná je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK – 5700/ZP/2021. Zveřejněné podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zainteresovaní mají zároveň možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky.

Soubory ke stažení