Místní referendum: pravomoc pro posouzení návrhu na konání místního referenda; lhůta pro posouzení bezvadnosti návrhu

22. 10. 2019 Autor: Radka Veselá

k § 12 odst. 2 a § 57 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů V případě, že přípravný výbor ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, reaguje na výzvu, která směřuje k odstranění nedostatků návrhu na konání referenda tím, že tyto nedostatky fakticky odstraňuje, počíná běžet nová lhůta od doručení podání, jímž jsou nedostatky fakticky průběžně odstraňovány. V ní přísluší posouzení bezvadnosti doplněného návrhu na konání místního referenda výhradně obecnímu úřadu nebo magistrátu, nikoli krajskému soudu, pokud by se na něj přípravný výbor souběžně obrátil s návrhem podle § 57 odst. 1 písm. a) téhož zákona.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2019, čj. Ars 7/2018-29)

Prejudikatura: č. 3477/2016 Sb. NSS, č. 3587/2017 Sb. NSS, nález Ústavního soudu č. 196/2015 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 3825/14).

Věc: Přípravný výbor pro konání místního referenda proti statutárnímu městu Liberec o určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, o kasační stížnosti odpůrce.

Více informací zde - (http://sbirka.nssoud.cz/cz/mistni-referendum-pravomoc-pro-posouzeni-navrhu-na-konani-mistniho-referenda-lhuta-pro-posouzeni-bezvadnosti-navrhu.p3870.html)