Novelizace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

8. 2. 2021 Autor: Petr Adámek

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (viz příloha). Tento zákon nabývá účinnosti (většina jeho ustanovení) 01. 06. 2021. K datu účinnosti tohoto zákona o evidenci skutečných majitelů je pak navázána účinnost některých ustanovení zákona č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.Tento zákon č. 527/2020 Sb. mimo jiné s účinností od 01. 06. 2021 mění též zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách  - viz část devátá a část dvacátá první – viz příloha. Tato novela zavádí povinnost zkoumat skutečné majitele právnických osob podle zákona o evidenci skutečných majitelů, a to jak v případě veřejných zakázek, tak v případě poskytování dotací. 

text zprávy

Soubory ke stažení