Informace k nařízení o stanovení maximálních cen - upozornění na možné vady nařízení

27. 1. 2010 Autor: Vladimír Kučera

Informace k nařízení o stanovení maximálních cen vydávaných na základě ust. § 4a zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů - upozornění na možné vady nařízení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje byl upozorněn dopisem Ministerstva financí České republiky, odboru cenové politiky ze dne 20. 1. 2010, č.j. 16/11949/2010-161 na to, že řada obcí, které v rámci své pravomoci v oblasti regulace cen vydávají nařízení dle ust. § 4a zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, vydala nařízení, která jsou v rozporu s ust. § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, neboť v nařízení byly stanoveny maximální ceny zboží (služeb) bez započtené daně z přidané hodnoty. Dle výše uvedeného ust. zákona o cenách však musí konečná nabídková cena zboží (služeb) prodávaného spotřebiteli, zahrnovat v sobě všechny daně, cla a poplatky. Označení zboží či služby takto stanovenou cenou vyžaduje i Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 98/6/ES ze dne 16. 2. 1998 o ochraně spotřebitele při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli. Pokud obec vydala nařízení o stanovení maximálních cen je nutné zkontrolovat, zda ceny v něm uvedené, jsou včetně všech daní, cel a poplatků, aby bylo v souladu s výše uvedenými zákony. V případě zjištění nedodržení konečného stanovení cen je nutné nařízení novelizovat a zjednat nápravu. Metodickou pomoc zajišťuje pro oblast nařízení odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení stížností a dozoru obcí.