Informace Institutu pro veřejnou správu Praha samosprávným celkům

13. 3. 2020 Autor: Institut pro veřejnou správu Prava

V souvislosti s opatřeními, která jsou přijata s výskytem koronaviru, a na základě četných dotazů Vám sdělujeme, následují informace. Od 11. 3. 2020 až do odvolání byla zrušena výuku a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na všech pracovištích Institutu pro veřejnou správu Praha (dále jen „Institut“).

U nových přihlášek ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti a přípravě ke zkoušce je zachován stávající režim, tj. Institut po obdržení přihlášky od úřadu územního samosprávného celku stanovuje úředníkovi termín dne, místa a času konání zkoušky, zasílá soubor zkušebních otázek a seznam odborné literatury. Dále Institut sděluje termín konání vzdělávací akce přípravy ke zkoušce a vystavuje zálohovou fakturu na úhradu nákladů spojených s účastí na zkoušce a účastí na vzdělávací akci.

Co se týká dodržení lhůty 18-ti měsíců pro prokázání zvláštní odborné způsobilosti u úředníků přihlášených ke zkoušce, která však byla v souvislosti s mimořádnou událostí odložena, očekáváme závazné stanovisko Odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. Předpokládáme, že termín prokázání zvláštní odborné způsobilosti bude v těchto mimořádných případech posunut.

Ihned jak obdržíme stanovisko Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek Institutu.

JUDr. Anna Doležalová, v.r.
ředitelka

Soubory ke stažení