Logotyp Královéhradeckého kraje

17. 12. 2018

 

 Obsah

 

Logotyp Královéhradeckého kraje

Logotyp kraje vytváří image kraje, je komunikačním prostředkem s občany a nositelem základních informačních sdělení provázejících návštěvníky i obyvatele kraje. Logotyp kraje se užívá pro účely propagace, prezentace a identifikace kraje, a to zejména na běžných písemnostech, na plakátech a tiskovinách, v e-mailové komunikaci a tiskových zprávách, na propagačních a dárkových předmětech apod.

Logo Královéhradeckého kraje - barevné Logo Královéhradeckého kraje - modré Logo Královéhradeckého kraje - šedé

Popis loga

Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje. Název správního celku je umístěn horizontálně ve dvou řádcích v ploše, která je výsečí do stylizovaného tvaru republiky. Tato výseč - symbol- odkazuje na umístění kraje v rámci republiky a zároveň vytváří z obrazového symbolu literu "K" (první písmeno názvu kraje) v perspektivní zkratce.

Logotyp je tvořen ze dvou na sebe navazujících ploch přesně definované proporce. V horní části je umístěno písmové označení Královéhradecký kraj z písma Akzidenz Grotesk. Pouze tato zobrazená verze je správná a není možné ji jakkoliv upravovat. Ochranná zóna loga definuje minimální prostor kolem logotypu, kam nelze nic dalšího umísťovat. Doplňkové texty, fotografie či jiné logotypy je nutné umístit až za tento vytyčený prostor. Ochranná zóna logotypu je definována pomocí jednotky x, která odpovídá velikosti jedné strany symbolu.

ochrann0 p8smo loga Kr8lov0hradeck0ho karje

Popis barev

  Pantone CMYK RGB WEB
červená 485 C 0 | 100 | 91 | 0 196 | 0 | 30 #C4001E
modrá 273 C 100 | 94 | 0 | 6 43 | 43 | 130 #2B2B82
černá Process Black C 0 | 0 | 0 | 100 0 | 0 | 0 #000000
šedá Cool Gray 7 C 0 | 0 | 0 | 47 157 | 157 | 161 #9D9DA1
 

Soubory ke stažení