Informace, vyjádření a stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k různým činnostem obcí

21. 3. 2006 Autor: Petr Adámek

Níže uvedené informace se týkají širokého okruhu činnosti obcí v rámci jejich působnosti. Jedná se o různé informace či stanoviska vydávaná krajským úřadem či převzatá z jiných zdrojů. Daná sdělení by měla pomoci orientovat se v široké škály povinností obcí, které jim vyplývají z právních předpisů.

Soubory ke stažení