2007::Podpora přípravy projektů a zpracování žádostí o podporu

2. 7. 2007

Žadatelé schválení Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 13. prosince 2007

Soubory ke stažení

  • SPD200701 (xls, 25 kB, 30.1.2008)

    schválená podpora


Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 22. zasedání dne 21. 6. 2007 schválilo usnesením ZK/22/1403/2007 Grantový program "Podpora přípravy projektů a zpracování žádostí o podporu".

Dnem vyhlášení dílčího programu se stanovuje 16. červenec 2007.

Soubory ke stažení

  • SPD200701 (xls, 520 kB, 2.7.2007)

    Podpora přípravy projektů a zpracování žádostí o podporu
    Termín uzávěrky pro podání žádosti 30. 9. 2007

Pokyny pro žadatele

Upozornění pro žadatele !!!
Nedílnou součástí povinných příloh pro podání „Žádostí“ do programu SPD 200701 je rovněž formulář "Projektový záměr"

Žadatel do programu SPD200701 vyplní v požadovaných položkách formulář projektový záměr, který předloží v tištěné a elektronické podobě Odboru evropských záležitostí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k doplnění. Následně bude formulář vrácen příslušnému žadateli.

Žadatelé, kteří již své žádosti zaslali na krajský úřad budou odborem regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury vyzváni k doplnění povinné přílohy.

Formulář "Projektový záměr" (xls, 96 kB, 29.8.2007 13:32)

Kontakt:
Pavel Mucha
odbor reg. rozvoje, cest. ruchu a kultury
oddělení regionálního rozvoje
e-mail: pmucha@kr-kralovehradecky.cz
Tel.: 495 817 460

V návaznosti na uskutečněný seminář k vyhlášenému dílčímu programu SPD 200701 - Podpora přípravy projektů a zpracování žádostí o podporu, který se uskutečnil dne 22. 8. 2007 na Krajském úřadu královéhradeckého kraje, uveřejňujeme ve spolupráci s Centrem Evropského projektování příklady zpracování "Logického rámce", které mohou napomoci případným žadatelům.

Soubory ke stažení