Informace o dotačních řízeních v roce 2012 II. část

14. 5. 2012 Autor: Ondřej Knotek

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 27. zasedání konaném dne 3. května 2012 schválilo rozdělení finančních prostředků v dalších dotačních programech.

Dne 11. května tak jsou zveřejněny podpořené projekty z oblasti

- kultury a památkové péče

- vzdělávání a prevence rizikového chování

- životní prostředí a zemědělství

Seznamy podpořených příjemců jsou zveřejněny v dotačním portále Královéhradeckého kraje – DOTIS na adrese http://dotace.kr-kralovehradecky.cz . V jednotlivých dotačních oblastech najdete vždy konkrétní dotační program a seznam schválených příjemců.

Jednotliví příjemci pak mohou sledovat i stavy svého projektu – viz tabulka stavů v informacích z roku 2011 http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2010/sledovani-stavu-zadosti-a-vyuctovani-projektu-42874/  .

Nově zavedeným stavem je informace – Dotace neposkytnuta. Tato informace slouží pro ukončení evidence žádostí, které získaly dost bodů v hodnocení, ale vzhledem k převisu požadavků, jim nebyly přiděleny finanční prostředky.

Dále bude oddělení krajských dotací na uvedeném dotačním portále zveřejňovat průběžně i příjemce, kterým během roku bude dotace přidělena z vrácených či odmítnutých dotací.