Dotační programy a plán výzev v jednotlivých oblastech pro rok 2013

11. 10. 2012 Autor: Ondřej Knotek

Podmínky jednotlivých dotačních programů jsou zveřejněny na dotačním portále Královéhradeckého kraje cca 60 dnů před začátkem výzvy. Dotační portál najdete na adrese http://dotace.kr-kralovehradecky.cz

Termín vyhlášení výzvy  

Oblast

Administrátor

12. 11. 2012 – 20. 12. 2012

Volnočasové aktivity

Mgr. Komorová Dana

tel. 495 817 273

12. 11. 2012 – 20. 12. 2012

Tělovýchova a sport

Bc. Knotek Ondřej

tel. 495 817 259

03. 12. 2012 – 15. 02. 2013

Kultura a památková péče

Andrea Mazurová *

tel. 495 817 497

02. 01. 2013 – 04. 02. 2013

Regionální rozvoj 1)

Ing. Vilímová Kateřina *

tel. 495 817 261

02. 01. 2013 – 01. 02. 2013

Cestovní ruch

Ing. Holda Marcela

tel. 495 817 429

14. 01. 2013 – 21. 02. 2013

Vzdělávání

Mgr. Komorová Dana

tel. 495 817 273

14. 01. 2013 – 21. 02. 2013

Prevence rizikového chování

Bc. Knotek Ondřej

tel. 495 817 259

01. 02. 2013 – 08. 03. 2013

Životní prostředí a zemědělství

Ing. Holda Marcela

tel. 495 817 429

 

1) Dotační program 13RRD07A bude vyhlášen samostatně v termínu 15. 02. – 15. 03. 2013.

* Některé programy v oblasti může mít na starosti jiný než jmenovaný administrátor více v podmínkách dotačních programů.

Žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje lze v jednotlivých oblastech podávat pouze v době vyhlášení výzvy.

O případných změnách v termínech apod. budeme informovat prostřednictvím www stránek Královéhradeckého kraje a na dotačním portále v části aktuality.

V případě potřeby získání dalších informací, popř. osobní konzultace, kontaktujte příslušného administrátora oblasti uvedeného v tabulce případně přímo kontaktní osoby jednotlivých dotačních programů uvedených na konci podmínek každého dotačního programu.