Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 - sociální oblast

6. 1. 2014 Autor: Ivan Guman

Na základě ustanovení Zásad dotačních programů na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012 , pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2013 a dotačního programu pro podporu prorodinných aktivit Královéhradeckém kraji v roce 2013 a na základě ustanovení článku IV. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013 je příjemce dotace povinen ji vyúčtovat k 31. 12. 2013 na předepsaných formulářích.

Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013

Finanční prostředky poskytnuté Královéhradeckým krajem na rok 2013, které byly schváleny zastupitelstvem kraje 17.6.2013, je možné využívat do 31. prosince 2013 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Do vyúčtování za rok 2013 zahrnout i část dotace z navýšení, které bylo schváleno dne 9.12.2013 a to ve výši čerpané částky.

Formuláře k vyúčtování čerpání navýšení dotací v roce 2014 budou zveřejněny samostatně.

Termín pro vrácení nevyčerpaných prostředků na účet Královéhradeckého kraje je stanoven na 31. 1. 2014.

Termín pro podání vyúčtování popř. odevzdání závěrečné zprávy je stanoven na 17. 2. 2014.

!!!POZOR, pro každou jednotlivou smlouvu uzavřenou s organizací je nutné odevzdat samostatné vyúčtování! Neposílejte kopie účetních dokladů!

Postup vyúčtování a formuláře pro textovou část vyúčtování jsou v souboru ZaverecnaZprava2013.doc

Pro vyúčtování dotace dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2013:

Soubor:VyuctovaniSocialniSluzby2013.xls

  1. Pro vyúčtování dotace z dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2013 a dotačního programu pro podporu prorodinných aktivit Královéhradeckém kraji v roce 2013:

Soubor:VyuctovaniNavazujici2013.xls

Upozorňujeme na to, že součástí vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 je i čestné prohlášení o vyrovnání veškerých svých závazků vůči státu (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení) a zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou registrovaní zaměstnanci.

Závěrečnou zprávu, požadované tabulky a další dokumenty posílejte na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03

Hradec Králové

Informace k vyúčtování a závěrečné zprávě v případě potřeby podá:

Ing. Ivan Guman, tel.: 495 817 246, e-mail: iguman@kr-kralovehradecky.cz

Mgr. Robert Černý, tel.: 495 817 432, e-mail: rcerny@kr-kralovehradecky.cz .

Soubory ke stažení