Dotační program na podporu sociálních služeb v roce 2013

19. 3. 2013 Autor: Ivan Guman

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2013.

Program je určen na spolufinancování sociálních služeb, které, jsou zařazeny do Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011-2016, a jsou začleněny do Sítě sociálních služeb v KHK na období 2013 – 2014 (dále jen síť sociálních služeb) kterou zastupitelstvo schválilo svým usnesením č. 30/2180/2012 dne 4. října 2012.

V dotačním řízení pro rok 2013 mají prioritu takové sociální služby, které jsou poskytovány s cílem naplnit individuální potřeby uživatelů, umožňují uživateli vést běžný život ve svém přirozeném prostředí, podporují uživatele v zapojení se do místní komunity a předcházejí tak jeho vyloučení ze společenského života. Preferovány budou současně služby, které podporují sociální soudržnost místních společenství (obcí a mikroregionů) a jsou součástí komunitních a jiných regionálních plánů sociálních služeb.

Podmínky dotačního řízení:

Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě žádosti předložené na předepsaném písemném formuláři s přílohami .

Vzhledem k tomu, že se v minulosti u řady poskytovatelů služeb vyskytly nedostatky v plnění závazků plynoucích ze zásad a dotační smlouvy, důrazně doporučujeme přečíst si Zásady dotačního řízení a návrh dotační smlouvy.

Postup podání žádosti.

 1. Vyplňte formuláře žádosti o dotaci.

 2. Vyplněnou žádost s přílohami vytiskněte a podepsané odešlete na adresu krajského úřadu.

 3. Žádost v elektronické podobě (formát .xls) odešlete na email : iguman@kr-kralovehradecky.cz

 4. V žádosti se každý žadatel zaváže k vložení dat do databázové aplikace „benchmarking sociálních služeb Královéhradeckého kraje“ (část: Realita 2012.) Sběr dat bude zahájen začátkem druhé poloviny května 2013. Poskytovatelé služeb budou o tomto ještě informováni.

Formulář žádosti , metodika a zásady dotačního řízení jsou k dispozici na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové 3 a na internetové adrese: www.kr-kralovehradecky.cz

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejpozději 10. dubna 2013 včetně (Rozhodující je datum razítkapodací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Adresa pro písemný styk a osobní doručení: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové

Pozdní podání žádosti je důvod k vyřazení z dotačního řízení Královéhradeckého kraje.

Soubory ke stažení

 • Zásady totačního programu (pdf, 786 kB, 19.3.2013)

  Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2013.

 • Zásady dotačního programu (pdf, 716 kB, 19.3.2013)

  Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2013. Schváleno zastupitelstvem kraje dne 18.3.2013.

 • Dotační žádost k vyplnění (xls, 503 kB, 19.3.2013)