1. splátka dotace MPSV ČR pro rok 2013 vyplacena

24. 4. 2013 Autor: Veronika Pršalová

Ve dnech 28.3.2013 a 2.4.2013 byly z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poslány finanční prostředky v rámci 1. splátky dotace na rok 2013 (dotace MPSV ČR, účelový znak: 13 305) určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje podle § 101 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Tuto splátku MPSV ČR vypočetlo následovně:

  • ve výši  40 % z přidělené dotace

Platba dotace na tento rok byla ministerstvem pozastavena 11 organizacím, a to z důvodu pozdního zaslání finančního vypořádání dotace na sociální služby za rok 2012.

Soubory ke stažení