Veřejná podpora DE MINIMIS

14. 5. 2012 Autor: Ondřej Knotek

Informace pro příjemce dotace v rozsahu veřejné podpory v režimu de minimis.

Královéhradecký kraj v souladu s platnými dokumenty přistupuje v některých případech k poskytování dotačních prostředků formou veřejné podpory v režimu de minimis. Viz naše informace na www stránkách ze dne 21. 6. 2010 (http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2010/skolstvi/podpora-maleho-rozsahu-de-minimis-36475/ ). Každý příjemce veřejné podpory v režimu de minimis musí i nadále vyplnit čestné prohlášení. Do prohlášení se vyplňují jen ty dotace, granty, úvěry, zvýhodněné půjčky, slevy na dani, prominuté poplatky či zvýhodněné nájmy apod., které jsou jednoznačně jako v režimu de minimis poskytnuté. Pro Vaši informaci při vyplňování čestného prohlášení, Vám může pomoci registr na adrese http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal . Upozorňuji však, že registr je zatím pouze jako informační a není zcela naplněn. Veřejnou podporu v režimu de minimis, která je poskytnuta neoprávněně (tedy pokud příjemce přesáhl částku) je možné žádat k vrácení i 10 let po poskytnutí včetně případných úroků. Věnujte prosím tedy pozornost vyplňování čestného prohlášení.