Informace o dotačních řízeních v roce 2012

2. 4. 2012 Autor: Ondřej Knotek

Příjemci dotace na veřejně prospěšnou činnost z rrozpočtu Královéhradeckého kraje

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 26. zasedání konaném dne 22. března 2012 schválilo rozdělení finančních prostředků v dotačních programech:

- volnočasové aktivity, sport a tělovýchova (vše)

- cestovní ruch (LBT, podpora turistických informačních center)

- regionální rozvoj (podpora svazků obcí, pořízení územních plánů obcí do 1000 obyvatel, cyklobusy)

Seznamy podpořených příjemců jsou zveřejněny v dotačním portále Královéhradeckého kraje – DOTIS na adrese http://dotace.kr-kralovehradecky.cz . V jednotlivých dotačních oblastech najdete vždy konkrétní dotační program a seznam schválených příjemců.

Jednotliví příjemci pak mohou sledovat i stavy svého projektu – viz tabulka stavů v informacích z roku 2011 http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2010/sledovani-stavu-zadosti-a-vyuctovani-projektu-42874/ .

Nově zavedeným stavem je informace – Dotace neposkytnuta. Tato informace slouží pro ukončení evidence žádostí, které získaly dost bodů v hodnocení, ale vzhledem k převisu požadavků jim nebyly přiděleny finanční prostředky.