Výsledky Výzvy č. 5 - Prioritní osa 3

12. 11. 2013 Autor: Petra Hnátová

oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání


Projekty byly schváleny dne 4. 11. 2013 Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje.


Soubory ke stažení