Vyhlášení 2. výzvy v 2. globálních grantech - Prioritní osa 1

12. 3. 2012 Autor: Petra Hnátová

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 12. 3. 2012. druhou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z druhých globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Finanční podpora bude poskytována za účelem rozvoje a zkvalitňování počátečního vzdělávání, zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků a zlepšení kompetencí pracovníků škol a školských zařízení.

Elektronická žádost Benefit 7 je k dispozici na webové adrese http://www.eu-zadost.cz od 19. 3. 2012.

oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

2. výzva 1.1 (zip, 1524 kB, 12.3.2012 13:11)

oblast podpory  1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

2. výzva 1.2 (zip, 1526 kB, 12.3.2012 13:12)

oblast podpory  1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

2. výzva 1.3 (zip, 1526 kB, 12.3.2012 13:13)


Další dokumenty ke stažení:

Příručka pro žadatele, v. 7

Prováděcí dokument

Jak vyplnit žádost v Benefit7

Metodika monitorovacích indikátorů