Czech POINT

21. 9. 2021

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. CzechPoint je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech, a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.

Cílem projektu CzechPOINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem, a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Více informací a seznam kontaktních míst najdete na stránkách projektu Czech POINT

Co to znamená pro občana?

Na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, oddělení informační centrum (vstupní hala KÚ), označené logem Czech POINT, získají občané ověřené výpisy z dosud zpřístupněných centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě a na počkání.

V současné době se jedná o tyto ověřené výstupy z centrální evidence:

1. Výpis z Rejstříku trestů ČR

Co potřebujete mít:  platný občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení pobytu cizince
Kolik to bude stát: 100,- Kč

2. Výpis z Rejstříku trestů právnických osob

Co potřebujete vědět:  IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát: 100,- Kč

3. Výpis z katastru nemovitostí

Co potřebujete vědět:  katastrální území a číslo listu vlastnictví
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

4. Výpis z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:  IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výstup může požadovat anonymní žadatel.

5. Výpis ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:  IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

6. Podání do registru živnostenského podnikání pro FO a PO

Co potřebujete mít:  platný občanský průkaz nebo cestovní pas, vyplněný jednotný registrační formulář
Kolik to bude stát: 1.050,- Kč

7. Výpis bodového hodnocení z registru řidičů

Co potřebujete mít:  platný občanský průkaz nebo cestovní pas, platný řidičský průkaz
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

8. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co potřebujete mít:  IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

9. Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Co potřebujete mít:  IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

(více informací na http://autovraky.cenia.cz)

10. Výpis z Insolvenčního rejstříku

Co potřebujete mít:  IČ (identifikační číslo organizace) nebo identifikační údaje fyzické osoby
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

(více informací o Insolvenčním rejstříku na ht tp://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-info-prevence-upadku/insolvencni-rizeni-rejstrik.html)

Pro zjednodušení celého postupu, přikládáme v "Přílohách ke stažení" jednotné registrační formuláře jak pro podání v elektronické podobě tak pro podání v listinné podobě.

Adresa pracoviště a kontakty na pracovníky Czech POINT

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
oddělení informační centrum
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Pavla Sieglová
tel.: 495 817 842
e-mail: psieglova@kr-kralovehradecky.cz

Irena Nekovářová
tel.: 495 817 843
e-mail: inekovarova@kr-kralovehradecky.cz

 

Otevírací doba pracoviště Czech POINT

 

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 15:30
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 15:30
Pátek 8:00 - 14:00

Soubory ke stažení