Адаптаційні групи для українських дітей (Adaptační skupiny pro ukrajinské děti)

8. 4. 2022 Autor: Lukáš Vaníček

Магістрат міста Градець Кралове на період квітень – червень 2022 відкриває групу адаптації для українських дітей – біженців віком від 3 до 5 років. Magistrát města Hradec Králové pro období duben až červen 2022 zahajuje provoz adaptační skupiny pro ukrajinské děti – uprchlíky ve věku od 3 do 5 let.

Наповнюваність дитячої групи адаптації: 12 дітей

Графік роботи дитячої групи адаптації: 6:15–16:45 (робочі дні)

Адреса групи адаптації: буде уточнено

Умови прийому дитини:

  • письмовий запит, поданий до відділу освіти Магістрату міста ГК,
  • заява педіатра про стан здоров’я дитини (законна вакцинація дитини згідно з § 50 Закону № 258/2000 Зб.),
  • довідка від роботодавця про працевлаштування матері (не пізніше 10 днів з моменту прийому дитини в групу адаптації).
Більше інформації:

Дагмар Досталова, tel.: 495 707 702


Kapacita adaptační skupiny: 12 dětí

Provozní doba adaptační skupiny: 6:15–16:45 hodin (v pracovní dny)

Místo provozu adaptační skupiny: bude upřesněno

Podmínky přijetí dítěte:

  • písemná žádost doručená na odbor školství magistrátu města,
  • vyjádření dětského lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (zákonné očkování dítěte dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.),
  • potvrzení o zaměstnání matky (nejpozději do 10 dnů od přijetí dítěte do adaptační skupiny).
Bližší informace podá:

Dagmar Dostálová, tel.: 495 707 702