dodatek ke Smlouvě 19OPK02-0746

8. 9. 2020 Autor: Jana Trojanová

Název dodatku: 19OPK02-0746
Interní číslo původní smlouvy: 19OPK02-0746
Interní číslo dodatku: 19OPK02-0746
Uzavřeno dne: 28.8.2020
Částka: 127500
Odbor: RG
Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení