Granty a dotace pro rok 2008

26.3.2008

První splátka dotace MPSV pro rok 2008 vyplacena

Dne 11. 3. 2008 byly z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poslány finanční prostředky na 1. čtvrtletí roku 2008 ve výši 25 % z celkového objemu státních dotací (dotace MPSV) na rok 2008 určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje podle § 101 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

3.9.2007

Dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2008

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb vyhlašuje pro rok 2008 výběrové dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2008 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (poskytovatelé sociálních služeb).