Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányRada Archiv usnesení rady

Archiv usnesení rady

Jednání Rady Královéhradeckého kraje se konají 1x za 2 týdny v pondělí od 9.00 hodin. Usnesení rady jsou k dispozici nejdříve 10 dní po jednání


12. 9. 2011

USNESENÍ z 21. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 12. 09. 2011

Zadání veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění - název akce "III/31817 Kvasiny, RŽK"

Publikoval: Andrea Olšáková

Celý článek

31. 8. 2011

USNESENÍ z 20. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 31. 08. 2011

Zpráva o činnosti a stavu majetku ZOO Dvůr Králové a. s., čtvrtletní zpráva o činnosti společnosti OREDO s. r. o., návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí v rámci schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje - odvětví zdravotnictví, úprava rozpočtu odvětví školství, návrh na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011, zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Publikoval: Andrea Olšáková

Celý článek

17. 8. 2011

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 17.08.2011

změny financování Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2011; 3. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011; čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za I. pololetí roku 2011

Publikoval: Ivana Nesvačilová

Celý článek

28. 7. 2011

USNESENÍ z 16. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 25.07.2011

podpora realizace projektů

Publikoval: Ivana Nesvačilová

Celý článek

13. 7. 2011

USNESENÍ z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 13. 07. 2011

Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí FRR Khk odvětví sociální věci, v rámci schváleného limitu odvětví sociální věci pro rok 2011; Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v objektech Khk - balíček č. 1 a 2; Návrh na zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2011 a 1. 9. 2012; Návrh na schválení finančních darů oceněným obcím v krajském kole soutěže Vesnice roku 2011 v Khk

Publikoval: Andrea Olšáková

Celý článek

28. 6. 2011

USNESENÍ ze 14. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 22.06.2011

Projednání výsledků výběrového řízení na rekonstrukci budovy č.p. 365 v ulici Pospíšilova v Hradci Králové; Projektové záměry Muzea východních Čech v Hradci Králové; Financování jmenovitých akcí v rámci Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2011 pro odvětví dopravy.

Publikoval: Ivana Nesvačilová

Celý článek

8. 6. 2011

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 08.06.2011

schválení a financování realizace projektu Digitální planetárium v Hradci Králové; veřejná zakázka na stavební práce "Silnice II/308 Hradec Králové, ul. Kladská"

Publikoval: Andrea Olšáková

Celý článek

25. 5. 2011

USNESENÍ z 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 25.05.2011

Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2011

Publikoval: Ivana Nesvačilová

Celý článek