Usnesení Rady Královéhradeckého kraje - archiv

Jednání Rady Královéhradeckého kraje se konají 1x za 2 týdny v pondělí od 9.00 hodin. Usnesení rady jsou k dispozici nejdříve 10 dní po jednání

31.8.2011

USNESENÍ z 20. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 31. 08. 2011

Zpráva o činnosti a stavu majetku ZOO Dvůr Králové a. s., čtvrtletní zpráva o činnosti společnosti OREDO s. r. o., návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí v rámci schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje - odvětví zdravotnictví, úprava rozpočtu odvětví školství, návrh na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011, zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje

13.7.2011

USNESENÍ z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 13. 07. 2011

Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí FRR Khk odvětví sociální věci, v rámci schváleného limitu odvětví sociální věci pro rok 2011; Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v objektech Khk - balíček č. 1 a 2; Návrh na zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2011 a 1. 9. 2012; Návrh na schválení finančních darů oceněným obcím v krajském kole soutěže Vesnice roku 2011 v Khk

28.6.2011

USNESENÍ ze 14. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 22.06.2011

Projednání výsledků výběrového řízení na rekonstrukci budovy č.p. 365 v ulici Pospíšilova v Hradci Králové; Projektové záměry Muzea východních Čech v Hradci Králové; Financování jmenovitých akcí v rámci Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2011 pro odvětví dopravy.