Usnesení zastupitelstva - archiv

Jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se konají dle schváleného kalendářního plánu, a to ve čtvrtek od 10.00 hodin. Usnesení, přijatá zastupitelstvem jsou k dispozici nejdříve 10 dní po zasedání. Oznámení každého zasedání zastupitelstva najde na úřední desce - v ostatních dokumentech.

Plán zasedání Zastupitelstva na rok 2012

 25. zasedání   26. 01. 2012
 26. zasedání   22. 03. 2012
 27. zasedání   03. 05. 2012
   28. zasedání   14. 06. 2012
 29. zasedání   06. 09. 2012
 30. zasedání   04. 10. 2012

Konání: 14.10.2004

USNESENÍ z 32. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005, nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, síť sociálních služeb Královéhradeckého kraje, aktualizace Koncepce EVVO v Královéhradeckém kraji, rozsah základní dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje na rok 2005
Pozn.: Protokoly o hlasování nejsou k dispozici - výjezdní zasedání.

Konání: 27.5.2004

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: 1. Koncepce centralizace zdravotnictví 2004
2. Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje
3. Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje
Pozn: Protokoly o hlasování nejsou k dispozici v elektronické podobě (výjezdní zasedání).

Konání: 25.3.2004

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Dodatek č. 1 nájemní (leasingové) smlouvy na pořízení administrativního centra Královéhradeckého kraje, bezúplatný převod akcií společnosti Novobydžovské nemocnice a.s. do majetku Oblastní nemocnice Jičín a.s., nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.