Usnesení zastupitelstva - archiv

Jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se konají dle schváleného kalendářního plánu, a to ve čtvrtek od 10.00 hodin. Usnesení, přijatá zastupitelstvem jsou k dispozici nejdříve 10 dní po zasedání. Oznámení každého zasedání zastupitelstva najde na úřední desce - v ostatních dokumentech.

Plán zasedání Zastupitelstva na rok 2012

 25. zasedání   26. 01. 2012
 26. zasedání   22. 03. 2012
 27. zasedání   03. 05. 2012
   28. zasedání   14. 06. 2012
 29. zasedání   06. 09. 2012
 30. zasedání   04. 10. 2012

Konání: 9.3.2006

USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji, Transformace Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, Seznam investičních akcí na silnicích II. a III. třídy Královéhradeckého kraje v letech 2006-2007, 1. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2006

Konání: 8.12.2005

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2006, Rozpočtový výhled Královéhradeckého kraje na roky 2007 - 2016, Zřizovací listiny příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem v oblasti školství

Pozn: *) diskuze k bodům 69-86 byla sloučena

Konání: 3.11.2005

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: 4. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005, informace k dálnici D 11, nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví kraje, problematika oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, problematika oblasti sociálních věcí a zdravotnictví, problematika oblasti životního prostředí a zemědělství

Konání: 31.3.2005

USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: 1. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005, Nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, Rozdělení dotací Krajského POV na rok 2005, Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji. Zařazení a financování akcí v rámci Fondu reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2005.