Usnesení zastupitelstva - archiv

Jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se konají dle schváleného kalendářního plánu, a to ve čtvrtek od 10.00 hodin. Usnesení, přijatá zastupitelstvem jsou k dispozici nejdříve 10 dní po zasedání. Oznámení každého zasedání zastupitelstva najde na úřední desce - v ostatních dokumentech.

Plán zasedání Zastupitelstva na rok 2012

 25. zasedání   26. 01. 2012
 26. zasedání   22. 03. 2012
 27. zasedání   03. 05. 2012
   28. zasedání   14. 06. 2012
 29. zasedání   06. 09. 2012
 30. zasedání   04. 10. 2012

Konání: 9.10.2008

USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Přijetí daru a převod akcií Městské nemocnice a. s. Dvůr Králové nad Labem, Rozsah dopravní obslužnosti na rok 2009 na území Královéhradeckého kraje, Založení obecně prospěšné společnosti "Revitalizace KUKS", Poskytnutí půjčky Vodovodnímu svazu Císařská studánka
Pozn: Protokoly o hlasování nejsou k dispozici v elektronické podobě (výjezdní zasedání).

Konání: 11.9.2008

USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2009; Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 - 2013 a Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2009 ; Převzetí budovy Knihovnicko informačního centra v Hradci Králové do vlastnictví Královéhradeckého kraje; Analýza dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje

Konání: 19.6.2008

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2007; Záměr projektu "Lodí a na kole z Hradce Králové do Josefova"; Podpora cyklostezek ve spolupráci s Magistráty měst Hradec Králové a Pardubice a Pardubickým krajem

Konání: 15.5.2008

USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Jednací řád Zastupitelstva a výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; Žádost města Chlumec nad Cidlinou o spolufinancování komunikace z průmyslové zóny Chlumec nad Cidlinou; Rozdělení finanční podpory z dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2008;

Upozornění: Od projednávání bodu 23. – 46. došlo k technickým problémům (výpadek elektrického proudu), tudíž není k této části 28. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pořízen zvukový záznam a hlasovací protokoly, sčítání hlasování zajišťovali skrutátorky.

Konání: 3.4.2008

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji na školní rok 2006/2007; Dotace Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2008; Urychlení výstavby dálnice D11/R11, Dotace RRD 200806 Obnova válečných hrobů a pietních míst na území Královéhradeckého kraje a dotace RRD 200805 Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech; Aktualizace rozpočtu akce Průmyslová zóna Solnice - Kvasiny

Konání: 13.12.2007

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008; Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje; Rozdělení disponibilních prostředků z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2007; Rozsah dopravní obslužnosti na rok 2008 na území Královéhradeckého kraje; Revitalizace území KUKSU

Konání: 25.10.2007

USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Transformace Centra evropského projektování na akciovou společnost; Aktualizace rozpočtu akce Průmyslová zóna Solnice - Kvasiny; Poskytnutí finančního daru pro obec Havlovice - celostátní vítěz soutěže Vesnice roku 2007 za Královéhradecký kraj; Ingormace k Transformaci příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí
Pozn.: Snížená kvalita zvukového záznamu zasedání! Nahrávky některých bodů nejsou rozpoznatelné a proto nebyly zveřejněny.

Konání: 13.9.2007

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Návrh opatření zajištění udržitelného rozvoje škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem; Vstup do práv a závazků z Nájemní /leasingové/ smlouvy, ručitelský závazek, smlouvy o poskytnutí půjčky; Návrh na transformaci lékařské služby první pomoci v Královéhradeckém kraji

Pozn.: Zvukový záznam zasedání nebyl z technických důvodů pořízen!

Konání: 21.6.2007

USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Založení akciové společnosti Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje; Analýza rizik zpracovaná pro bývalý areál společnosti Vertex v Libčanech; Administrativní centrum (RegioCentrum Nový Pivovar) Královéhradeckého kraje; Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje na rok 2006; Aktualizace rozpočtu akce Průmyslová zóna Solnice-Kvasiny