Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadVolnočasové aktivity, sport a soutěžeArchiv dokumentůDalší soutěže

Další soutěže

19. 3. 2015

Mezinárodní soutěž ALIANTE 2015

Aliante je mezinárodní soutěž pro studenty SŠ, jejímž záměrem je motivovat studenty k zájmu o mezinárodní vztahy a bezpečnostní politiku a pochopení NATO. Letos se koná v 9 státech včetně ČR.

Publikoval: Věra Koďousková

Celý článek

4. 3. 2015

Soutěž „Sociální podnikání očima mladých“

Cílem této soutěže pro mladé lidi do 30 let, je zaměřit pozornost mladých lidí na činnost sociálních podniků v jejich okolí. Soutěžním příspěvkem může být reportáž ve formě videa, fotky či textu, která originálním způsobem představí vybraný sociální podnik. Přihlásit se do soutěže a zaslat svůj příspěvek je možné až do 15. dubna 2015.

Publikoval: Věra Koďousková

Celý článek

3. 3. 2015

The SCHOOL DANCE 2015

The SCHOOL DANCE je taneční soutěž pro mateřské, základní a střední školy. Cílem soutěže je motivace žáků k pohybu a k využívání informačních technologií. Úkolem škol je příprava a odeslání soutěžního videa, které soutěží v jedné z kategorií soutěže. Další aktivitou je tvorba interaktivního digitálního materiálu.

Publikoval: Věra Koďousková

Celý článek

24. 2. 2015

Soutěž VODA PRO ŽIVOT

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje již 9. ročník tradiční soutěže ke Světovému dni vody, letos na téma Voda pro budoucnost. Své práce zasílejte do 31. 3. 2015.

Publikoval: Věra Koďousková

Celý článek

20. 2. 2015

Výtvarná soutěž „Propojený svět - technika pro Tebe“

Technologická agentura ČR se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českou asociací science center vyhlašuje v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání celorepublikovou výtvarnou soutěž s názvem „Propojený svět - technika pro Tebe“ pro žáky a studenty základních a středních škol v ČR. Uzávěrka soutěže je 15.9.2015.

Publikoval: Věra Koďousková

Celý článek

19. 2. 2015

Soutěž: Hledáme online vzdělávací zdroje

V rámci Týdne otevřeného vzdělávání, který proběhne 9.-13.3.2015 je vyhlášená soutěž Hledáme online vzdělávací zdroje. Cílem soutěže je najít online vzdělávací materiál, který nejvíce zaujme (nejen vaše) děti! Soutěž probíhá od 18.2. do 3.3. 2015.

Publikoval: Věra Koďousková

Celý článek

29. 1. 2015

III. ročník soutěže pro školy Jom ha-šoa

Letošním tématem soutěže jsou Návraty a nenávraty - 70. výročí osvobození a konce druhé světové války. Své vytvořené projekty zasílejte do 16. března 2015 na adresu: Institut Terezínské iniciativy, Jáchymova 63/3, 110 Praha 1. Projekt můžete zpracovat: 1. literárně (povídka, úvaha, esej, báseň apod. – max. 10 stran); 2. výtvarně (plakát, obraz, skica, grafický list apod. max velikost formátu A1); 3. videoklipem - max. 5 minut, ve formátu mov nebo mp4.

Publikoval: Věra Koďousková

Celý článek

20. 1. 2015

N-trophy

Už pátým rokem pořádá JCMM mezioborovou soutěž pro středoškoláky. Týmy soutěží ve čtyřech oborech – v biologii, v chemii, ve fyzice a v logice. Úkoly však v sobě schovávají i aspekty dalších vědních oborů. Soutěž je určena pro studenty středních škol z České a Slovenské republiky. Registrace soutěžících probíhá do 29.1.2015

Publikoval: Věra Koďousková

Celý článek

20. 1. 2015

Soutěž Frankofonie 2015

I v letošním roce se bude v rámci Dnů Frankofonie konat soutěž pro žáky a studenty francouzského jazyka a frankofonních reálií v ČR. Bude ji tvořit vědomostní kvíz a výtvarná soutěž. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo zahraničních věcí spolu s MŠMT, Francouzským institutem, Velvyslanectvím Francouzské republiky v Praze a velvyslanectvím frankofonních zemí. Soutěž bude probíhat od 1. února 2015 a bude ukončena 28. února 2015 (v 16. hod).

Publikoval: Věra Koďousková

Celý článek

8. 1. 2015

„Spotřeba pro život“ - 6. ročník soutěže v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež

Soutěž probíhá do 30. dubna 2015. Vyhlašuje ji obecně prospěšná společnost dTest s podporou Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací pod záštitou poslankyně Evropského parlamentu Olgy Sehnalové. Soutěž je určena pro studenty středních škol a žáky odborných učilišť a jejím mottem je „Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by být schopný si k nim informace najít, ověřit a využít."

Publikoval: Věra Koďousková

Celý článek