Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadVolnočasové aktivity, sport a soutěžeArchiv dokumentůDalší soutěže

Další soutěže

21. 6. 2017

Upozornění na prodloužení termínu projektu - Svět očima dětí 2017

Vzhledem k velkému zájmu o tento projekt informujeme o prodloužení projektu „Svět očima dětí“. Soutěžící se mohou se svými výtvory zapojit až do 15. 8. 2017. Vyhodnocení soutěže proběhne v novém školním roce. Podrobnosti o celé soutěži naleznete na webu ministerstva a v přiložené příloze.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

2. 6. 2017

Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje – Dvůr Králové nad Labem 2017

Po roce je tu opět šance pro všechny talentované a šikovné děti ve věku od 6 - 14 let, které jsou z Královéhradeckého kraje, a které vytvořily nebo učinily něco výjimečného, dosáhly úspěchu nebo vynaložily mimořádné úsilí v kterémkoli oboru nebo zájmové oblasti (např. tanec, fyzika, hra na hudební nástroj, modelářství, záchranářství, biologie, zpěv, včelaření, minigolf, orientace v mapách, šachy, pomoc seniorům, skákání na trampolíně, programování a mnoho dalších).

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

12. 5. 2017

Svět očima dětí 2017 - 14. ročník soutěže

Cílem preventivně-vzdělávacího projektu Ministerstva vnitra je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.Úkolem dětí je vytvořit soutěžní dílo podle zvolené soutěžní kategorie. Soutěž je určena pro děti ve věkovém rozpětí 5–16 let: · děti z mateřských škol – oddělení předškolních dětí · děti z prvního a druhého stupně základních škol · děti z dětských domovů · děti ze specializovaných škol · děti ze středisek volnočasových aktivit

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

3. 5. 2017

soutěž Medicína v historii

Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka vyhlašuje druhý ročník prestižní celorepublikové soutěži, ve které děti ztvární svoji představu o medicíně a možných historických souvislostech. Do soutěže je možné zasílat výtvarná díla na téma „Medicína v historii“ a děti, které nerady malují, mohou formou eseje ztvárnit stejné téma.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

24. 4. 2017

soutěž „Vytvořme logo tísňové linky Policie ČR 158“ - upravené propozice - možnost pro všechny školy!!!!!!

U příležitosti 45. výročí založení tísňové linky 158 vyhlašuje Policejní prezidium České republiky soutěž „Vytvořme logo tísňové linky Policie ČR 158“. Soutěž se koná od 10. dubna 2017 do 31. května 2017 na území České republiky. Účastnit se mohou všechny školy, které podají do soutěže přihlášku a předloží zpracované grafické návrhy dle uvedených parametrů.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

19. 4. 2017

soutež Mytí rukou - proč, kdy a jak?

Státní zdravotní ústav u příležitosti Světového dne hygieny rukou vyhlašuje LITERÁRNÍ a VÝTVARNOU SOUTĚŽ pro děti ve věku 3 – 15 let pod názvem: „ MYTÍ RUKOU – PROČ, KDY A JAK? Soutěž je určena dětem a žákům mateřských škol, základních škol a nižších ročníků gymnázií, dětských domovů, speciálních škol a střediskům volnočasových aktivit. Uzávěrka soutěže je 22. 5. 2017.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

19. 4. 2017

„Prevence kouření hravě“

Státní zdravotní ústav vyhlašuje soutěž o nejlepší tematické video v rámci Světového dne bez tabáku. Soutěž se zahajuje 18. 4. 2017 v rámci kampaně „Prevence kouření hravě“ a je určena pro žáky 4. - 5. ročníků I. stupně a pro všechny ročníky II. stupně základních škol v ČR.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

11. 4. 2017

Nejlepší student

Soutěž je určena žákům středních škol České republiky a jejich školám (SOŠ, SOU, konzervatoře, gymnázia). V případě víceletých gymnázií se mohou soutěže zúčastnit pouze žáci vyššího gymnázia, v případě středních škol a VOŠ pouze žáci střední školy. Organizátorem soutěže je firma Microrisc a záštitu přijalo MŠMT. Porota v soutěži Nejlepší student hodnotí zejména výjimečnost studentů, jejich schopnosti, mimoškolní aktivity, ale i přístup ke studiu a životu kolem nás. Nově je vyhlášena kategorie Nejlepší student technik.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

4. 4. 2017

Řekni sportu ano - nová soutěž

Ministerstvo obrany - odbor komunikace ČR vyhlašuje v rámci projektu Příprava občanů k obraně státu (POKOS) novou soutěž s názvem Řekni sportu ano. Soutěž je určena pro žáky ZŠ a SŠ.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

27. 3. 2017

Jugend debattiert international - soutěže zemí ve střední a východní Evropě

Jugend debattiert international učí mladé lidi ve střední a východní Evropě zastávat své názory a postoje fundovaně, přesvědčivě a v cizím jazyce. Přispívá tak k pozitivnímu vnímání debatování coby prostředku demokratické výměny názorů a podporuje aktivní mnohojazyčnost v Evropě. Předmětem soutěže je debatování v němčině o tématech ze školního prostředí, o lidskoprávní tématice, dějinách (zejména zpracování historických křivd) a Evropě.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek