Další soutěže - archiv

28.8.2017

Soutěž pro týmy středních škol

Žilinský kraj nabízí možnost účasti v celoslovenském kole sportovně – vědomostní soutěže Župná kalokagatia s mezinárodní účastí. Cílem soutěže je spojit krásu těla i ducha, využít teoretické vědomosti z oblasti zdravotní a dopravní výchovy, zeměpisu, přírodovědy, historie, sportu, turistiky ve spojení s fyzickou zdatností.

21.6.2017

Upozornění na prodloužení termínu projektu - Svět očima dětí 2017

Vzhledem k velkému zájmu o tento projekt informujeme o prodloužení projektu „Svět očima dětí“. Soutěžící se mohou se svými výtvory zapojit až do 15. 8. 2017. Vyhodnocení soutěže proběhne v novém školním roce. Podrobnosti o celé soutěži naleznete na webu ministerstva a v přiložené příloze.

2.6.2017

Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje – Dvůr Králové nad Labem 2017

Po roce je tu opět šance pro všechny talentované a šikovné děti ve věku od 6 - 14 let, které jsou z Královéhradeckého kraje, a které vytvořily nebo učinily něco výjimečného, dosáhly úspěchu nebo vynaložily mimořádné úsilí v kterémkoli oboru nebo zájmové oblasti (např. tanec, fyzika, hra na hudební nástroj, modelářství, záchranářství, biologie, zpěv, včelaření, minigolf, orientace v mapách, šachy, pomoc seniorům, skákání na trampolíně, programování a mnoho dalších).

12.5.2017

Svět očima dětí 2017 - 14. ročník soutěže

Cílem preventivně-vzdělávacího projektu Ministerstva vnitra je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.Úkolem dětí je vytvořit soutěžní dílo podle zvolené soutěžní kategorie. Soutěž je určena pro děti ve věkovém rozpětí 5–16 let: · děti z mateřských škol – oddělení předškolních dětí · děti z prvního a druhého stupně základních škol · děti z dětských domovů · děti ze specializovaných škol · děti ze středisek volnočasových aktivit

3.5.2017

soutěž Medicína v historii

Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka vyhlašuje druhý ročník prestižní celorepublikové soutěži, ve které děti ztvární svoji představu o medicíně a možných historických souvislostech. Do soutěže je možné zasílat výtvarná díla na téma „Medicína v historii“ a děti, které nerady malují, mohou formou eseje ztvárnit stejné téma.

24.4.2017

soutěž „Vytvořme logo tísňové linky Policie ČR 158“ - upravené propozice - možnost pro všechny školy!!!!!!

U příležitosti 45. výročí založení tísňové linky 158 vyhlašuje Policejní prezidium České republiky soutěž „Vytvořme logo tísňové linky Policie ČR 158“. Soutěž se koná od 10. dubna 2017 do 31. května 2017 na území České republiky. Účastnit se mohou všechny školy, které podají do soutěže přihlášku a předloží zpracované grafické návrhy dle uvedených parametrů.

19.4.2017

soutež Mytí rukou - proč, kdy a jak?

Státní zdravotní ústav u příležitosti Světového dne hygieny rukou vyhlašuje LITERÁRNÍ a VÝTVARNOU SOUTĚŽ pro děti ve věku 3 – 15 let pod názvem: „ MYTÍ RUKOU – PROČ, KDY A JAK? Soutěž je určena dětem a žákům mateřských škol, základních škol a nižších ročníků gymnázií, dětských domovů, speciálních škol a střediskům volnočasových aktivit. Uzávěrka soutěže je 22. 5. 2017.

19.4.2017

„Prevence kouření hravě“

Státní zdravotní ústav vyhlašuje soutěž o nejlepší tematické video v rámci Světového dne bez tabáku. Soutěž se zahajuje 18. 4. 2017 v rámci kampaně „Prevence kouření hravě“ a je určena pro žáky 4. - 5. ročníků I. stupně a pro všechny ročníky II. stupně základních škol v ČR.

11.4.2017

Nejlepší student

Soutěž je určena žákům středních škol České republiky a jejich školám (SOŠ, SOU, konzervatoře, gymnázia). V případě víceletých gymnázií se mohou soutěže zúčastnit pouze žáci vyššího gymnázia, v případě středních škol a VOŠ pouze žáci střední školy. Organizátorem soutěže je firma Microrisc a záštitu přijalo MŠMT. Porota v soutěži Nejlepší student hodnotí zejména výjimečnost studentů, jejich schopnosti, mimoškolní aktivity, ale i přístup ke studiu a životu kolem nás. Nově je vyhlášena kategorie Nejlepší student technik.

4.4.2017

Řekni sportu ano - nová soutěž

Ministerstvo obrany - odbor komunikace ČR vyhlašuje v rámci projektu Příprava občanů k obraně státu (POKOS) novou soutěž s názvem Řekni sportu ano. Soutěž je určena pro žáky ZŠ a SŠ.