Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadRegionální rozvoj

Regionální rozvoj

29. 4. 2010

Energetika

Aktiv pro starosty Královéhradeckého kraje na téma: „Energetika v Královéhradeckém kraji“

(Viz přílohy na konci stránky)
Jedním z rozvojových koncepčních dokumentů Královéhradeckého kraje je rovněž materiál týkající se oblasti energetiky. Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje byla dne 25. března 2004 usnesením číslo 26/813/2004 schválena Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje (dále jen „ÚEK“) a následně dne 3. listopadu 2005 usnesením číslo 8/436/2005 její Akční plán.

Publikoval: Pavel Mucha

Celý článek

19. 4. 2010

Radonový program

Vláda ČR usnesení č. 538 z 31. května 1999 schválila „Radonový program“. Program stanovený na období do roku 2009 řešil nejenom různé výzkumné úkoly, ale byl zaměřen rovněž na oblast preventivních opatření. Jejichž cílem bylo omezení výskytu radonu u nově realizovaných stavem a současně vyhledat objekty se zvýšeným nebo vysokým rizikem ozáření z radonu ve stávajících objektech, včetně zajištění informování veřejnosti o uvedené problematice. Svoji nezastupitelnou úlohy zde pak mají nejenom příslušné obce a rovněž krajský úřad.

Publikoval: Pavel Mucha

Celý článek