Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíAktuální informace

Aktuální informace

13.8.2015

Mimořádné události v globálních souvislostech

Seminář pro učitele základních škol. Vhodný rovněž pro pedagogy volného času. Organizuje Diakonie ČCE.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

15.7.2015

Metodický pokyn pro vyplácení finanční podpory žákům ve školním roce 2015/2016

Metodický pokyn pro vyplácení finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických, stavebních, zemědělských a potravinářských ve školním roce 2015/2016

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

15.7.2015

Informace a výstupy z projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

Informace a výstupy z projektu a navazujících dotazníkových šetření. Nositelem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci.

Publikoval: Mgr.Svatava Odlová

Celý článek

8.7.2015

Mimořádné vyhlášení rozvojového programu pro financování sistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním

Mimořádné vyhlášení rozvojového programu MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2015“

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

7.7.2015

Vyhlášení Rozvojového programu na podporu školních psychologů a speciální pedagogů na období srpen-prosinec 2015

Vyplněnou žádost (viz příloha) zasílejte do 15. 7. 2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové. K žádosti je nutné připojit kvalifikační předpoklady v souladu s požadavky vyhlášeného programu.

Publikoval: Mgr. Svatava Odlová

Celý článek

23.6.2015

Vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší student 2015 a Nejlepší střední škola ČR

Středoškoláci z celé republiky bojovali o titul Nejlepší student v pátém ročníku soutěže hodnotící jejich výjimečnost, studijní i mimoškolní aktivity. Jejich škola pak získala titul Nejlepší střední škola ČR

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

18.6.2015

Počítačová bezpečnost prakticky

Gymnázium J. K. Tyla pořádá pro počítačové administrátory kurz na téma Počítačová bezpečnost prakticky

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

11.6.2015

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

Výstupy projektu, v němž spojily síly Univerzita Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni, čtivou formou prezentuje i časopis Škola all inclusive, který najdete na v článku uvedených odkazech…

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek