Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíAktuální informace

Aktuální informace

23.9.2016

Školní cena Fair play 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá ve spolupráci s Českým olympijským výborem udělování "Školní ceny Fair play". Cena se uděluje žákům, studentům a pedagogům.

Publikoval: Tomáš Záviský

Celý článek

22.9.2016

Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na svých webových stránkách rozvojový program ve vzdělání „Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017“, č. j.: MSMT - 5773/2016-1 ze dne 31. srpna 2016 (viz příloha: Vyhlaseni_RP_Podpora_odborneho_vzdelavani_ve_skolnim_roce_2016_2017). Cílem tohoto rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání ve středních školách všech zřizovatelů v oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice považovat v daném území za nenahraditelné. Krajský úřad Královéhradeckého kraje stanovil vybrané obory vzdělání pro účely finanční podpory (viz příloha: Vybrané obory KÚ školní rok 2016/2017).

Publikoval: Martin Odl

Celý článek

21.9.2016

Komunikační soubor obsahující metodiku řešení krizových situací osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin.

Na návrh Vládního výboru pro zdravotně postižené občany byl vypracován dokument Podnět k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra (dále také jen PAS) a jejich rodin, jehož cílem je přispět ke zlepšení situace těchto lidí a jejich rodinných příslušníků. Přílohou této zprávy je Komunikační soubor, který je složený z jednotlivých dílčích materiálů (Informační leták, Komunikační klíč v popisné i zkrácené verzi, Desatero komunikace s osobou s PAS, Průkaz osoby s PAS)

Publikoval: Martin Odl

Celý článek

20.9.2016

Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol v roce 2017 a 2018

MŠMT vyhlašuje další výzvu v rámci programu pro rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol pro roky 2017 a 2018. Cílem výzvy je podpořit rozvoj kapacit základních škol s 1. stupněm a také školy, které jsou umístěny v jedné budově s mateřskou školou.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

12.9.2016

Nabídka vzdělávacího centra TEREZA

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. pod záštitou MŽP a MŠMT nabízí školám zapojení do dlouhodobých programů EVVO.

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

12.9.2016

Seminář pro školy - Příprava občanů k obraně státu (POKOS)

Nabídka zdarma realizovaného semináře akreditovaného Ministerstvem obrany pro učitele základních škol.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

31.8.2016

Pozvánka na veletrh Věda Výzkum Inovace (VVVI)

Dovolte mi pozvat Vás na druhý ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace (VVVI), který se bude konat ve dnech 28.2. - 2.3. 2017 v areálu BVV v Brně.

Publikoval: Martin Odl

Celý článek

30.8.2016

Týden pro inkluzi

Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. pořádá od 17. do 23. října 2016 pro školy, nestátní neziskové organizace, média a veřejné instituce akci Týden pro inkluzi.

Publikoval: Daniel Horáček

Zveřejněno do: 01.11.2016

Celý článek

24.8.2016

Metodický pokyn pro vyplácení finanční podpory žákům ve školním roce 2016/2017

Metodický pokyn pro vyplácení finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem ve školním roce 2016/2017

Publikoval: Martin Odl

Celý článek

27.6.2016

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I. Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek