Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíAktuální informace

Aktuální informace

24.2.2015

Vyhlášení neinvestičního dotačního programu „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“

MŠMT ČR vydalo Minimální standard bezpečnosti a zároveň vyhlásilo neinvestiční dotační program „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“.

Publikoval: Mgr. Svatava Odlová

Celý článek

23.2.2015

Podpora vybavování škol kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje pro rok 2015 rozvojový program ve vzdělávání Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

19.2.2015

Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

18.2.2015

Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 1 školského zákona pilotní ověřování přijímacího řízení konaného pro uchazeče přijímané do oborů vzdělání kategorií „K“ (obor Gymnázium), „M“ (tzv. maturitní obory SOŠ) a „L0“ (maturitní obory, kde je součástí vzdělávání odborný výcvik).

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

16.2.2015

Strategická partnerství Erasmus+

Eurocentrum a Europe Direct pořádají ve čtvrtek 26. 2. 2015 v Hradci Králové seminář na téma strategická partnerství Erasmus+

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

4.2.2015

Pohyb a výživa - upravené vyhlášení pokusného ověřování

MŠMT zveřejňuje upravené Vyhlášení pokusného ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků ZŠ (Pohyb a výživa) po změně harmonogramu.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

4.2.2015

Rozvojové programy MŠMT - logopedická prevence

Vyhlášení výsledků rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

4.2.2015

Metodické doporučení MŠMT - Člověk a svět práce

Metodické doporučení k výuce vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

4.2.2015

Pilotní ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ

Dodatek č. 3, č. j. MSMT-40945/2014 k vyhlášení pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - Individuální vzdělávání na 2. stupni ZŠ (č.j. 9 587/2007-22)

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

30.1.2015

Vyhláška č. 17/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Dne 1. 2. 2015 nabývá účinnosti vyhláška č. 17/2015 Sb. Touto novelou se dietní stravování stává součástí školního stravování. Rozhodnutí, zda jídelna bude dietní jídla připravovat, je nutné po zvážení podmínek prostorových, materiálových a personálních.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek