Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíAktuální informace

Aktuální informace

30.1.2015

Vyhláška č. 17/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Dne 1. 2. 2015 nabývá účinnosti vyhláška č. 17/2015 Sb. Touto novelou se dietní stravování stává součástí školního stravování. Rozhodnutí, zda jídelna bude dietní jídla připravovat, je nutné po zvážení podmínek prostorových, materiálových a personálních.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

23.1.2015

Akademie středoevropských škol na období 2015 – 2016

Výzva k předložení projektů v rámci Programu ACES - Akademie středoevropských škol.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

16.1.2015

Semináře POKOS - Příprava občanů k obraně státu

Informace Ministerstva obrany k seminářům a školením pedagogických pracovníků s tematikou POKOS.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

16.1.2015

Výběrové řízení na pozice učitelů Evropských škol

Informace MŠMT k výběrovému řízení na tři pozice učitelů Evropských škol.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

13.1.2015

Seminář k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení na střední školy v roce 2015

Národní institut pro další vzdělávání zve především ředitele základních škol a jejich zástupce na seminář k přijímacímu řízení.

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

12.1.2015

Studium na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

Přihláška na výběr žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Šestileté studium je určeno žákům po ukončení 6. ročníku základní školy, nebo tomu odpovídajícímu ročníku víceletého gymnázia.

Publikoval: Mgr. Svatava Odlová

Celý článek

7.1.2015

Webový portál České školní inspekce

Česká školní inspekce nabízí možnost využít nového informačního systému s názvem InspIS PORTÁL. Stačí vyplnit jednoduchý formulář a systém vygeneruje přehled všech dostupných škol, které odpovídají zadaným požadavkům, doplněný navíc také o inspekční zprávy.

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

16.12.2014

70. výročí vzniku UNESCO

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

8.12.2014

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany

Evropský parlament a Nadace Karla Velikého zahájili 2. prosince 2014 osmý ročník soutěže o zajímavé projekty.

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek