Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíAktuální informace

Aktuální informace

19.9.2014

Motivační hry na podporu čtenářství

Nabídka nakladatelství Thovt, s. r. o. určená pro žáky 1. stupně základních škol, zaměřená na procvičení základní strategie čtenářské gramotnosti.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

15.9.2014

STANOVISKO MŠMT ČR K AKTIVITÁM „SKUTEČNĚ ZDRAVÉ ŠKOLY“

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR se distancuje od aktivit společnosti "Skutečně zdravá škola".

Publikoval: Ilona Špráchalová

Celý článek

15.9.2014

UVÁDĚNÍ ALERGENŮ VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, …

Publikoval: Ilona Špráchalová

Celý článek

5.9.2014

Naše cesta - interaktivní výstava

Interaktivní výstava pro děti i dospělé. Výstava bude probíhat na Výstavišti v Praze-Holešovicích od 1. 10. do 30. 11. 2014. Vstup zdarma.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

5.9.2014

Rozvojové programy MŠMT - etická výchova a logopedická prevence

MŠMT vyhlásilo následující rozvojové programy, jejichž žádosti přijímá přímo MŠMT:

  • Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015
  • Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

28.8.2014

Metodický pokyn pro vyplácení finanční podpory žákům ve školním roce 2014/2015

Metodický pokyn pro vyplácení finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických, stavebních, zemědělských a potravinářských ve školním roce 2014/2015

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

28.8.2014

Praktická výuka s tablety pro učitele na ZŠ a SŠ

Nabídka kurzu vzdělávacího centra sdružení CZ.NIC. Kurz je akreditován MŠMT.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

27.8.2014

Na kafe s Erasmem+

Konzultační a informační den pro zájemce o program Erasmus+: Mládež v akci a jeho grantové možnosti

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

28.7.2014

Finanční podpora pro česko-rakouské projekty pro děti a mládež

Program společné podpory setkávání mládeže Rozjeď to s Tandemem! je nyní otevřen také pro česko-rakouské projekty. Tandem s podporou MŠMT chce prostřednictvím tohoto programu podpořit česko-rakouské mimoškolní projekty určené dětem a mládeži od 8 do 26 let. Jeden projekt může být podpořen částkou až 10.000,- Kč. Nadále jsou v roce 2014 podporovány také česko-německé projekty.

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek