Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíArchivAktuální informace

Aktuální informace

10. 11. 2017

Školský informační portál Královéhradeckého kraje

Nové informace budou zveřejňovány na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje: www.sipkhk.cz. Portál sestává ze tří částí:

  • Vzdělávací portál - informace, aktuality a dokumenty z oblasti vzdělávání včetně zájmového, volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu
  • Přijímací řízení - informace o oborech vzdělání v Královéhradeckém kraji, které nabízejí jednotlivé střední školy (o počtu nabízených míst, podaných přihlášek a termínech pro podání přihlášek)
  • Pracovní místa ve školách - systém pro zveřejňování nabídek a poptávek po pracovních místech ve školách a školských zařízeních v Královéhradeckém kraji. Pro zveřejnění není nutná registrace, ale podmínkou je platná e-mailová adresa, na kterou budou zaslány informace o vložení, respektive schválení a zveřejnění inzerátu a rovněž odkaz umožňující smazání inzerátu.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

25. 1. 2018

Výběrové řízení na pozici učitele/učitelky primárního cyklu v české sekci Evropské školy Brusel III

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitele/učitelky v české sekci primárního cyklu Evropské školy Brusel III Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce www.msmt.cz pod sekcí: EU a zahraničí/Studium v zahraničí/Evropské školy.

Publikoval: Martin Odl

Celý článek

9. 10. 2017

Rozvojový program MŠMT - Podpora vzdělávání cizinců ve školách pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Vyhlášení rozvojového programu na rok 2018 pro částečnou úhradu či krytí zvýšených nákladů vzniklých právnickým osobám souvisejících s poskytováním výuky českého jazyka přizpůsobené potřebám dětí a žáků – cizinců k usnadnění jejich integrace do naší společnosti a vzdělávacího systému České republiky. Program je určen na podporu dětí a žáků - cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání uvedených v § 20 školského zákona.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

5. 10. 2017

Čtenářská kampaň pro školy Číst Havla

Informace Knihovny Václava Havla o vyhlašované čtenářské kampani.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

3. 10. 2017

Nabídka bezplatných seminářů pro učitele

Nabídka seminářů pořádaných Nakladatelstvím Fraus.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

2. 10. 2017

Nová Pravidla pro poskytování stipendií studentům - obor Diplomovaná všeobecná sestra

Byla zveřejněna Pravidla Rady Královéhradeckého kraje pro poskytování stipendií studentům vzdělávajícím se v oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma vzdělávání, ve vyšších odborných školách zřizovaných Královéhradeckým krajem, a to s účinností od 01.10.2017.

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

2. 10. 2017

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 - II. etapa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 rozvojový program na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

27. 9. 2017

JAK NA NĚ?! aneb Práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat

Multikulturní centrum Praha pořádá pro studenty pedagogiky, pedagogy 2. stupně základních a středních škol a pracovníky nestátních neziskových organizací seminář o rolích učitele při práci s aktuálními tématy ve třídě.

Publikoval: Daniel Horáček

Zveřejněno do: 01.11.2017

Celý článek

27. 9. 2017

Asistenti pedagoga ve školním roce 2017/2018 v soukromých školách

Informace k asistentům pedagoga ve školním roce 2017/2018 působících v soukromých školách. Aktualizováno.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

18. 9. 2017

Jak na ně?! aneb Práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat

Dvoudenní akreditovaný seminář zdarma, určený pedagogům 2. stupně základní školy , středních škol a gymnázií.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek