Plánování v oblasti vod

9.5.2006

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod navazuje na dlouholetou tradici vodohospodářského plánování, kterou naše země má a na dosud platný směrný vodohospodářský plán. Jde o hlavní nástroj pro jednotné řízení vodní politiky v jednotlivých ucelených povodích.