Evropská unie, EHP, granty a dotace - projekt PAAK

4.6.2013

Pozvánka na seminář "IPRM v rámci ROP SV - rizika, přístup k rizikům a řízení programů"

V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Vás Centrum evropského projektování zve na seminář IPRM v rámci ROP SV, určený pro příjemce dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, který se uskuteční dne 20. června 2013 na Magistrátu města Liberec, v sále zastupitelstva (nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I - Staré město).

7.1.2013

Pozvánka na seminář "Veřejné zakázky pro pokročilé s ÚOHS"

V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Vás Centrum evropského projektování ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zvou na seminář VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO POKROČILÉ, určený pro potenciální žadatele a příjemce dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

21.9.2012

Pozvánka na seminář "Veřejné zakázky pro začátečníky"

V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod si Vás Centrum evropského projektování a.s. dovoluje pozvat na seminář "Veřejné zakázky pro začátečníky".