Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)

Úřední deska (vše)


Zveřejněno od: 30.6.2015     do: 17.07.2015

Veřejná vyhláška - vyrozumění o předložení odvolání spol. Bauxen, s.r.o., Hradec Králové

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Celý článek

Zveřejněno od: 29.6.2015     do: 03.07.2015

Projektor, dataprojektor, zpětný projektor, židle

Celý článek

Zveřejněno od: 29.6.2015     do: 16.7.2015

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí - Bc. Jana Fojtlová, Hradec Králové

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Celý článek

Zveřejněno od: 29.6.2015     do: 16.07.2015

Zveřejnění informace o oznámení záměru Výstavba lyžařských sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě

Odbor životního prostředí a zemědělství

Celý článek

Zveřejněno od: 29.6.2015     do: 31.07.2015

Zveřejnění informace o vydání změny integrovaného povolení pro Zařízení intenzivního chovu prasat Libřice

Odbor životního prostředí a zemědělství

Celý článek

Zveřejněno od: 26.6.2015     do: 24.09.2015

Výzva k podání žádostí o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2015

Odbor sociálních věcí

Celý článek

Zveřejněno od: 26.6.2015     do: 13.7.2015

Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci Střednědobá strategie zlepšní kvality ovzduší ČR

Odbor životního prostředí a zemědělství

Celý článek

Zveřejněno od: 26.6.2015     do: 13.7.2015

Zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní prostředí - Zvýšení felxibility výroby vozů v Kvasinách

Odbor životního prostředí a zemědělství

Celý článek