Transformace pobytových sociálních služeb

30.9.2010

Rok 2009: Přehodnocení zařízení zřizovaných Královéhradeckým kraje vybraných pro financování v rámci Integrovaného operačního programu

Nejvýznamnějšími počiny v roce 2009 bylo vyhlášení výzvy k předkládání investičních projektů v rámci Integrovaného operačního programu a přijetí rozhodnutí o změně zařízení vybraných pro transformaci. Na místo Ústavu sociální péče v Chotělicích byl vybrán zařazení Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší.

30.9.2010

Období let 2007 – 2008: Rozhodnutí kraje o využití investičních prostředků v rámci Integrovaného operačního programu

V roce 2007 v závislosti na možnostech dalšího programového období rozhodl Královéhradecký kraj o budoucím využití prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a zapojení vybraných zřizovaných organizací do aktivity a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Integrovaného operačního programu.