Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


21.6.2016

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 20.6.2016 dotační program z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

21.6.2016

Výsledky Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 20. 6. 2016 výsledky Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2016

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

7.6.2016

Platforma Vzdělávání pro rozvoj osobnosti

Platforma „Vzdělávání pro rozvoj osobnosti“ zahrnuje tato klíčová témata

- Rozvoj čtenářské gramotnosti

- Rozvoj matematické gramotnosti

- Rozvoj klíčových kompetencí

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

7.6.2016

Platforma Vzdělávání pro všechny

Platforma „Vzdělávání pro všechny“ zahrnuje toto klíčové téma:

- Podpora inkluze

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

7.6.2016

Platforma Vzdělávání pro život

Platforma Vzdělávání pro život zahrnuje tato klíčová témata:

- Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání)

- Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

- Podpora škol jako center dalšího profesního vzdělávání

- Infrastruktura SŠ a VOŠ

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

7.6.2016

Platforma Správná volba povolání

Platforma „Správná volba povolání“ zahrnuje tato klíčová témata

- Rozvoj kariérového poradenství

- Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

7.6.2016

Analýza potřeb na školách v Královéhradeckém kraji

Analýza potřeb na školách v Královéhradeckém kraji byla zpracována v rámci projektu P-KAP, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, na základě dotazníkového šetření, které proběhlo v období listopad 2015 – leden 2016 .

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

19.5.2016

Vyhlášení výzev IROP

Dne 19. května 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu č. 32 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ a výzvu č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek