Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


4.5.2015

Školení - Obsluha aplikace Systému řízení sítě sociálních služeb v Královéhradeckém kraji (dále jen „Systém řízení sítě“)

Školení je určeno pro organizace, poskytující sociální služby a pro zástupce obcí a měst.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

4.5.2015

Benchmarking sociálních služeb v Královéhradeckém kraji -sběr dat za rok 2014

Dnem 4. 5. 2015 je otevřena databáze pro sběr dat za rok 2014.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

30.4.2015

Informační seminář pro žadatele k 1. výzvě programu INTERREG EUROPE

Ministerstvo pro místní rozvoj jako národní koordinátor programu INTERREG EUROPE v České republice připravuje Informační seminář pro žadatele o podmínkách 1. výzvy programu. Seminář se uskuteční dne 6. května 2015 od 10:00 hod. v Praze 1, Opletalova ulice 29.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

30.4.2015

Informační seminář pro žadatele k 1. výzvě programu INTERREG EUROPE

Ministerstvo pro místní rozvoj jako národní koordinátor programu INTERREG EUROPE v České republice připravuje Informační seminář pro žadatele o podmínkách 1. výzvy programu.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

20.4.2015

Program pro spotřebitele

Cílem programu je zajistit pro spotřebitele bezpečnější výrobky a služby, lepší informace a účinnější ochranu práv a možností nápravy. Rozpočet činí 169 mil. EUR.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

20.4.2015

Práva a občanství

Podpora evropské společnosti založené na respektu k základním právům, boji proti rasismu, xenofobii a antisemitismu, podpoře lepšího mezináboženského a mezikulturního porozumění a zlepšení tolerance v Evropské unii. Rozpočet činí 439 mil. EUR.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

20.4.2015

Hercule III

Program je určen na potírání podvodů, korupce a ostatní trestné činnosti, kterou jsou dotčeny finanční zájmy EU. Je zaměřen zejména na spolupráci mezi Komisí prostřednictvím Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), příslušnými orgány v členských státech a ostatními evropskými institucemi a orgány. Rozpočet činí 110 mil. EUR.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

20.4.2015

Pericles 2020

Program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání v Evropě a po celém světě. Rozpočet činí 7,7 mil. EUR.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

20.4.2015

Spravedlnost

Program má za cíl přispívat k dalšímu rozvoji evropského prostoru práva založeného na vzájemném uznávání a vzájemné důvěře a to zejména podporou justiční spolupráce v občanských a trestních věcech. Rozpočet činí 378 mil. EUR.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

20.4.2015

Fiscalis 2020

Program je zaměřen na zlepšování fungování daňových systémů na vnitřním trhu. Má za cíl zlepšit spolupráci mezi daňovými správami a poskytovat mechanismy a prostředky ne zlepšení této spolupráce. Program nemá vést k další harmonizaci rozdílných vnitrostátních systémů, ale má umožnit snížení negativních účinků jako jsou např. daňové podvody, narušování hospodářské soutěže, administrativní zátěž pro daňové správy a podniky atd. Rozpočet činí 243 mil. EUR.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek