Rozvoj lidských zdrojů

16.8.2012

Týden vzdělávání dospělých 2012 v Královéhradeckém kraji

Tradičně je v Královéhradeckém kraji připravována akce věnovaná propagaci dalšího vzdělávání. Již sedmý ročník Týdne vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji se uskuteční v termínu od 12. do 16. listopadu letošního roku.

28.6.2011

Týden vzdělávání dospělých 2011 v Královéhradeckém kraji

Již šestým rokem se Královéhradecký kraj připojí k akci s názvem Týdny vzdělávání dospělých. Stejně jako v loňském roce se role organizátorů ujaly úřady práce v Královéhradeckém kraji, resp. krajská pobočka a kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky. Druhý listopadový týden (7. až 11. listopadu 2011) bude v Královéhradeckém kraji opět oslavou dalšího vzdělávání.