Cestovní ruch

15.6.2011

Královéhradecký kraj o sobě dává vědět…

Zvýšení povědomí o Královéhradeckém kraji (KHK) jako o atraktivní lokalitě cestovního ruchu je hlavním cílem projektu s názvem „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II – CPPKHK II, který volně navazuje na projekt CPPKHK I.

14.2.2011

REGIONTOUR 2011

Královéhradecký kraj slavil úspěch na významném středoevropském veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2011

17.5.2010

FAM & PRESS TRIP

Do Královéhradeckého kraje zavítali čeští i zahraniční novináři a zástupci cestovních kanceláří a agentur

12.5.2010

VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU V OPOLÍ

Prezentace společnosti Revitalizace KUKS, Královéhradeckého kraje a jednotlivých destinací z východních Čech na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Opoli.