Cestovní ruch

12.11.2015

Proběhlo setkání informačních center

Dne 4. 11. 2015 proběhlo setkání Informačních center Královéhradeckého a Pardubického kraje. Jednání se konalo v nově zrekonstruovaném Broumovském klášteře.

10.11.2015

Vyhlášena výzva MMR – Cestování dostupné všem

MMR vyhlásilo výzvu v rámci podprogramu Cestování dostupné všem. Výzva je určena pro podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst) pro projekty z oblasti cestovního ruchu. Dotace ze státního rozpočtu může dosáhnout max. výše 50% celkových uznatelných výdajů akce a je poskytována v režimu de minimis. Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 15. ledna 2016.

10.11.2015

Seminář Kvalita služeb v cestovním ruchu

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a Královéhradecký kraj si Vás dovolují pozvat na seminář Kvalita služeb v cestovním ruchu. Seminář se uskuteční 2. prosince 2015 od 9.00 do 12.00.

10.9.2015

Výzva provozovatelům kempů

Vážení provozovatelé kempů v Královéhradeckém kraji, pro příští letní sezónu Královéhradecký kraj připravuje vydání mapy kempů v našem kraji.

26.5.2015

Dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2015

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

21.5.2015

Česko hledá znovu svou excelentní destinaci

Česká republika už popáté vybírá svou excelentní destinaci. Letošním tématem prestižního evropského projektu European Destination of Excellence, jehož cílem je zviditelnění méně známých turistických lokalit, je cestovní ruch a lokální gastronomie.