Krizové řízení

Aktuální informace

28.5.2015

Ukázka uložení a výdeje pohotovostních zásob

- pro pracovníky zajišťující oblast hospodářských opatření pro krizové stavy a krizového řízení krajského úřadu a obcí s rozšířenou působností, starosty a tajemníky, proběhla 27. května 2015 na středisku Stavební obnovy železnic, a.s. Sázava u Žďáru nad Sázavou.

28.5.2015

Pracovní jednání krizového štábu Královéhradeckého kraje

Z pokynu hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France bylo na 26. května 2015 svoláno pracovní jednání krizového štábu Královéhradeckého kraje. Všichni členové štábu obdrželi kromě jmenovacích dekretů přehled spojení, rozpis zasedacích místností pracovních skupin pro případ jednání po vyhlášení krizového stavu a další materiály nezbytně nutné pro jejich činnost.

13.5.2015

Pracovní porada krizových pracovníků

Ve dnech 5. – 6. 5. 2015 se konala ve školícím zařízení Správy státních hmotných rezerv Dolní Dvůr pracovní porada krizových pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje s krizovými pracovníky obcí s rozšířenou působností.

12.5.2015

REPORTÁŽ: V Domově U Biřičky vypukl cvičný požár. Složky IZS trénovaly evakuaci osob

V hradeckém Domově U Biřičky dnes odpoledne cvičně hořelo. Všechny složky IZS, tedy Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, ale i Městská policie Hradec Králové měly za úkol natrénovat evakuaci ležících a sedících osob. Osmdesátku evakuovaných klientů domova hráli figuranti – studenti hradeckých středních škol. Na celém cvičení se podílelo asi 65 záchranářů.

8.5.2015

Osobnosti kraje se opět dočkaly ocenění

Již tradičně se 8. květen slaví v sídle Krajského úřadu na Pivovarském náměstí v Hradci Králové jako Den kraje. Ani při letošním kulatém výročí konce druhé světové války tomu nebylo jinak. Oceněni nebyli jen příslušníci složek Integrovaného záchranného systému. Pamětní medaili hejtmana převzaly z jeho rukou vynikající osobnosti z nejrůznějších sfér veřejného života.

1.4.2015

Půl milionu hasičům na mimořádné škody

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo příspěvek ve výši 500 tisíc korun pro Hasičský záchranný sbor. Peníze budou použité na mimořádné výdaje při zásazích v regionu.

22.1.2015

VIDEO: Podívejte se, na co šel krajský dvoumilionový příspěvek Policii ČR

Dva miliony korun přispěl Královéhradecký kraj na vybavení policie. Je to tradiční finanční dar, který kraj věnuje už několik let. Letos mají díky tomu policisté nové taktické vesty, rukavice, pepperbally, schránky na dlouhé zbraně, kamery, laserové radary nebo paravany. Podívejte se na reportáž.

14.1.2015

Krizová připravenost Královéhradeckého kraje

V sídle Královéhradeckého kraje se sešli starostové obcí s rozšířenou působností, aby si připomněli základní postupy při řešení krizových situacích. A to například povodní, mimořádných policejní zásahů nebo v případě epidemií, apod. Podívejte se na reportáž.

8.1.2015

Zásahy krajských záchranářů budou od září řízeny z nového operačního střediska

Rada Královéhradeckého kraje schválila výběr dodavatele technologického vybavení nového operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Hodnota projektu je téměř 40 milionů korun a většinu nákladů pokryje dotace z Integrovaného operačního programu. Již od září začne nové středisko sloužit svému účelu v budově Hasičského záchranného sboru v královéhradeckých Plačicích.